Ny Enova-støtte: Varmepumpebereder

Fra 1. september kan forbrukere få inntil 5000 kr i støtte for å installere varmepumpebereder (tappevannsvarmepumpe).

Enova ønsker å sette fart på markedet for varmepumpeberedere. Foto: Varmepumpekjeden Enkon. 

Forutsetninger for å få støtte til varmepumpeberedere er blant annet:
•    at varmepumpeberederen har energimerke A+ eller bedre,
•    at den bare brukes til å produsere varmt tappevann,
•    at den har tank av rustfritt stål og
•    at den installeres av fagfolk.

Enova innfører den nye støtten fordi varmepumpeberedere er lite kjent og lite utbredt i Norge. Les mer om den nye støtteordningen på Enovas nettsider

I utgangspunktet ønsker Enova bare å støtte varmepumper som utelukkende leverer varmt tappevann, og ikke vanlige varmepumper som luft-til-vann- og avtrekksvarmepumper. 

Må avklare kravene

– Vi er i dialog med Enova for å avklare hvilke typer varmepumper som faktisk kvalifiserer til støtte, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Varmepumpeforeningen. Blant annet er det viktig å avklare hva kravet til energimerke innebærer, siden det kan variere for avtrekksluft, inneluft eller uteluft som energikilde.  

Tips om produkter

Til dere som allerede har produkter dere mener kvalifiserer til den nye støtten:
– Send oss gjerne informasjon og bilder, oppfordrer Hagemoen. 

Væske-til-vann-varmepumper beholder dagens støttesats. 
– Vi fortsetter arbeidet med å få bedre støtteordninger for disse varmepumpe-typene, understreker Hagemoen.