Nå øker Stortinget presset på Enova

Stortinget ber regjeringen sikre at Enova støtter husholdningene med 400 millioner kr neste år – og ber den vurdere å overføre ansvar for bolig-enøk til Husbanken.

Enovas egen oversikt viser nedgangen i støtte til husholdningene. (Tallene viser utbetalt beløp kvartal for kvartal fra 2018). Kilde: Enova.no

Dette er et resultat av budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene.  
– SV har tatt på alvor at norske husholdninger i årevis har betalt inn hundrevis av millioner til Enova over nettleien, men bare fått tilbake en brøkdel i form av Enova-støtte, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforeningen.
    «Stortinget ber regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdningene som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene.» Fra budsjettforliket

NOVAP har fått viktige gjennomslag

Sammen med en rekke forbruker- og interesseorganisasjoner har NOVAP det siste året jobbet systematisk og iherdig opp mot ledende politikere. Hovedmålet er å bidra til mer energieffektivisering og lokal energiproduksjon. 
– Med budsjettforliket har vi fått gjennomslag for viktige synspunkter, mener Baardsen, som jobber svært aktivt med de andre organisasjonerne. 

Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene, påpeker Baardsen. 

– Enova har etter NOVAP sin mening vært for opptatt av teknologiutvikling. Budsjettavtalen vektlegger viktigheten av å implementere kjent og velprøvd teknologi. Vi håper det vil føre til at flere husholdninger kan dra nytte av Enova sine støtteordninger og få hjelp til å redusere strømregningen.

Vil følge Enova nøye

Baardsen lover at nettverket av organisasjoner kommer til å følge med på hvordan  Enova følger opp budsjettavtalen. 

– Vi er positive til at det gjøres en vurdering av om ansvaret for enøksatsing i boliger bør overføres til Husbanken, men vi er også svært opptatt av å bidra til at Enova fungerer for forbrukere mens regjeringen jobber med denne saken, poengterer Baardsen.

Se også leserinnlegg om dette på Trønderdebatt: