– Nå kan ikke regjeringen somle med enøk lenger

Den må komme med tiltak som gjør at vi får spart minst 1,5 TWh i norske bygninger neste år, mener 26 organisasjoner.

(Fra venstre ) Nelfo ved Tore Strandskog, Huseierne ved Linda Ørstavik Öberg, Naturvernforbundet ved Audun Randen Johnson, Varmepumepforeningen ved Rolf Iver Mytting Hagemoen og NBBL ved Christian-Marius Stryken er blant organisasjonene med klare krav til regjeringen. 

Regjeringen må komme med konkrete tiltak i Statsbudsjettet for neste år, mener Norsk Varmepumpeforening og 25 andre miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner. 
– Målet om 10 TWh energieffektivisering i bygg ble vedtatt i 2016, men siden den gang har forbruket gått i feil retning. Derfor må vi faktisk komme i gang med energieffektivisering i 2023, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. 

Går ikke av seg selv

Regnestykket er enkelt: 10 TWh innen 2030 betyr 1,5 TWh allerede neste år. Det vil kreve mange tiltak i alle kategorier bygninger. Og selv med rekordhøye strømpriser vil ikke dette skje av seg selv, understreker Baardsen. 
– Økte renter betyr at mange husholdninger har strammere økonomi, så myndighetene må komme med konkrete tiltak for å få ned energibruken, sier han. 

Trenger fortsatt Enova

Og fordi det haster å komme i gang, er organisasjonene enige om at regjeringen må gi Enova i oppdrag å bidra til energieffektivisering. 
– Det tar rett og slett for lang til å utvikle andre virkemidler, understreker Baardsen. I tillegg mener organisasjonene at husholdninger med dårlig økonomi må få egne støtte- og låneordninger gjennom Husbanken. 

Fra traust til trend

Timingen burde gjøre det lettere for regjeringen å prioritere enøk i neste statsbudsjett, mener Baardsen. Ikke minst på grunn av de høye energiprisene. 
– Det har aldri vært mer oppmerksomhet rundt energieffektivisering enn akkurat nå, fastslår Baardsen, som har jobbet med dette i over 20 år. 

Her kan du lese hele brevet til regjeringen