Morten Østerhagen og Mitsubishi Electric: Håper bransjen blir grønnere

Men kompetanseløftet på sikt blir utfordrende.

På markedssiden håper produktsjefen i Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch at flere næringsvirksomheter får øynene opp for varmepumper. 
– Det er et grønt alternativ også der, poengterer Østerhagen. Samtidig håper han på grønnere produkter i form av et større utvalg varmepumper basert på naturlige kuldemedier. 
– For eksempel CO2 til tappevannsproduksjon. Blant hoteller, næringsvirksomheter og statlige bygg kan det gjøres mye med tappevann, mener Østerhagen. 

Utfordrende å løfte en hel bransje

Når bransjen skal endre seg fra kjente, innarbeidede medier til medier som stiller andre sikkerhetskrav, tror Østerhagen det vil bli utfordrende. 
– Å få 10 % over dit kommer til å gå fint, men å få 90 % over kommer til å bli en stor utfordring. Det gjelder først og fremst det å ha nok kapasitet til skiftet, sier han. Overgangen handler særlig om medier som er ekstremt brannfarlige eller helsefarlige, og krever andre sikkerhetstiltak. 
– Du må legge kjente prinsipper bak deg, og det tror jeg kan bli en kjempeutfordring for mange, sier Østerhagen. Men, legger han til, bransjen har vist at den klarer endringer før. F-gass-forordningen med sine krav er et bevis på det.  
– Men det tar lang tid å endre mange nok. 

Brå bremseeffekt med kutt i Enova-støtte

Markedet for varmepumper har vokst kraftig de to siste årene. Mitsubishi Electric tror ikke veksten vil fortsette. 
– Vi tipper at det vil stabilisere seg neste år. Fjoråret var en veldig varm sommer, og det å bruke varmepumpe også som aircondition senket kjøpsterskelen for mange. For neste sesong forventer vi ikke videre vekst av det totale markedet, sier Østerhagen. Det påvirkes også av at Enova fjerner støtte til luft-til-vann-varmepumper. 
– Vi har ventet og ventet på oljefyr-utskifting, og så kom plutselig en ketsjup-effekt. Når man så fjerner subsidier, får vi en brå bremseeffekt, sier Østerhagen. Han tror markedet vil jobbe seg opp igjen til et nivå mellom det som var i 2017 og 2018. 
– I norsk sammenheng er det fortsatt et bra marked. 

Tar aldri noen snarveier

– Hva er den viktigste styrken til Mitsubishi Electric?
– At alt som slipper ut i markedet er godt gjennomarbeidet. Vi tar aldri noen snarveier, understreker Østerhagen. Det kan også være utfordrende når det gjelder å eksperimentere og prøve ut nye ting. 
– Men Japan har alltid ligget foran Europa i innovasjon, så de har ofte noe i skuffen!