Mer Enova-støtte til yrkesbygg, og til borettslag og sameier

Energikartlegging og energitiltak i yrkesbygg og boligselskap kan støttes. Inntil 30 % av kostnadene for energitiltak kan dekkes – hvis energiytelsen bedres med minst 20 %.

Energitiltak i borettslag og sameier kan støttes med inntil 30 % av kostnadene. 

To nye programmer for yrkesbygg har første søknadsfrist 24. oktober, og et nytt program for borettslag og sameier har søknadsfrist 24. november.

For alle programmene blir det konkurranse om støttemidlene. 

Må sette av nok midler

Varmepumpeforeningen har lenge jobbet for økt støtte til både yrkesbygg, borettslag og sameier, og ser de nye programmene som et stort skritt i riktig retning. 

– Nå gjelder det at regjeringen setter av nok midler til å støtte i et omfang som virkelig monner, mener daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen. 

Enova ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg, styrke bruken av energimerke og sørge for vekst i energitjenestemarkedet.

– Disse programmene legger til rette for energitiltak som gjør at aktører i byggsektoren får lavere energikostnader og mer attraktive bygg, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i en pressemelding

Slik er programmene for yrkesbygg

For yrkesbygg lanserer Enova to programmer: 

  • Investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden med mer enn 20 %. Støtten kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 20 millioner kr. Dette programmet er særlig relevant for eldre bygg og energikrevende bygg. Flere detaljer finner du hos Enova. 
  • Energikartlegging, i utgangspunktet gjennomført av en ekstern rådgiver. Her kan støtten dekke inntil 50 % av kostnadene, og maksimalt 400 000 kr. Les mer om programmet hos Enova. 

Energitiltak som reduserer beregnet, levert energi i borettslag og sameier 

Også borettslag og sameier kan få støtte til tiltak som forbedrer energitilstanden med 20 % eller mer. Dette programmet forutsetter også å bruke en ekstern energirådgiver til å sette mål og finne energitiltak. 
– Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes så lengesluttresultatet er en forbedring i beregnet levert energi, påpeker Barnwell. 

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 % av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner.  Mer om støtteordningen for borettslag og sameier

Eget støtteprogram for varmesentraler

Enova har også endret støtte til varmesentraler. Hvilket program det er mest gunstig å søke støtte gjennom, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.