Lønnsomt potensial for 10 % lavere energibruk i bygninger

Særlig næringsbygg kan redusere energibruk betydelig, viser en ny analyse fra NVE. – Potensialet er enda større om man tar med varmepumper, kommenterer Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP.

Energieffektiv belysning og nattsenking av temperatur er blant de kostnadseffektive tiltakene som kan redusere energibruk. Foto: NVE.

Tiltak for energieffektivisering som koster 1 kr/kWh eller mindre kan kutte 13 milliarder kWh årlig, ifølge NVEs analyse. Tallene fordeler seg slik:

  • Næringsbygg: ca 9 TWh
  • Småhus: ca 3 TWh
  • Boligblokker: mindre enn 1 TWh

Tallene er beregnet for 13 ulike tiltak i ulike bygningskategorier. 
– De billigste tiltakene er energioppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av vegg og kaldloft, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon, sier Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i en pressemelding

Bra å løfte energieffektivisering

Varmepumper er ikke blant disse 13 tiltakene.  
– Analysen er likevel positiv for vår bransje siden den viser betydningen av energieffektivisering. Dette budskapet er veldig sentralt i vårt politiske arbeid, understreker Hagemoen.

NVE poengterer at energieffektivisering kan hjelpe til med å begrense både behovet for ny kraftproduksjon og inngrep i urørt natur. 
– Energieffektivisering får stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten, og vi forventer enda mer kraftfulle virkemidler for å hente ut dette potensialet nå som NVE-direktøren løfter fram betydningen av energieffektivisering, sier Hagemoen. 

Enda mer hvis varmepumper tas med

Gehør Strategi & Rådgivning har tidligere beregnet potensialet for energieffektivisering med varmepumper til å være 7,5 TWh årlig i 2030, fordelt på 5 TWh i boliger og 2,5 TWh i yrkesbygg. 
– Disse beregningene inkluderer riktignok ikke lønnsomhet. For boliger er luft-til-luft-varmepumper et viktig tiltak i analysen, og vi vet jo at dette både er enkelt og lønnsomt å gjennomføre i mange boliger, sier Hagemoen. 

Han poengterer at det bekreftes av en rapport utarbeidet for NVE i fjor. Den anslår et teknisk-økonomisk potensial for nye 5 TWh omgivelsesvarme fra varmepumper utover dagens 10 TWh. «Vår analyse viser at bruk av varmepumper forventes å være svært lønnsomt. Varmepumper fremstår som den potensielt viktigste løsningen vi har vurdert for effektivisering av oppvarming og kjøling», heter det i rapporten.