Kurs og koronavirus

Slik blir planlagte kurs og arrangementer påvirket av det pågående utbruddet av koronaviruset Covid-19.

Siste oppdateringer:

  • 5. mai 2020: Alle kurs blir nå gjennomført som planlagt, for noen kurs blir det begrenset antall deltakere. Vi sørger for å ha store nok lokaler til at gode smittevernstiltak kan opprettholdes. På praktiske kurs vil det bli begrenset til kun 8 deltakere per kurs slik at hver kandidat jobber alene på de praktiske øvelsene.
  • 7. april 2020: Etter dagens pressekonferanse venter vi på en avklaring fra lokaler der praktiske kurs skal avholdes før vi kan gå ut med informasjon om gjennomføring av kurs etter Påske. Berørte kursdeltakere blir kontaktet av NOVAP så snart vi har mer informasjon. Per i dag er det fare for endringer eller utsettelser av følgende kurs:
  • 1. april 2020: Vi vurderer fortløpende om planlagte kurs i slutten av april skal gjennomføres som nettbaserte kurs istedenfor ordinære kurs med oppmøte. Mer informasjon blir sendt direkte til deg som er påmeldt kurs.
  • 25. mars 2020: På bakgrunn av myndighetenes beslutning om å videreføre dagens tiltak til og med 13. april forholder vi oss til at kurs og arrangementer kan gjennomføres som planlagt igjen fra 20. april. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe angående din påmelding.
  • 20. mars 2020: NOVAP utstetter alle kurs og arrangementer som krever fysisk oppmøte til og med 20. april.

NOVAP følger retningslinjer fra lokale myndigheter, Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet for reiser og arrangementer. Vi skal bidra til å redusere spredning, omfang og konsekvens av korona-viruset i samfunnet. Vi må alle sørge for å minimere belastningen på helsetjenesten.

Myndighetene har kommet med nye og strengere regler for arrangementer.

– Dette betyr at vi må avlyse eller utsette arrangementene, eller gjennomføre dem ved hjelp av løsninger for streaming og digitale læringsplattformer, sier kursansvarlig Einar Gulbrandsen i NOVAP.

Dersom du er påmeldt et kurs eller arrangement hos NOVAP, vil du få informasjon på SMS eller e-post i løpet av de nærmeste dagene.

Kurs

– Per dags dato har NOVAP besluttet at vi ikke vil gjennomføre noen kurs som krever oppmøte før tidligst 20. april. Vi kommer med mer informasjon og nye datoer til alle påmeldte så raskt det lar seg gjøre. For noen kurs vil det bli gitt tilbud om kurs over videolink, forteller Gulbrandsen.

F-gass fornyelse

For deg som skal fornye F-gass sertifikatet vil det bli lagt opp til kurs over videolink for de som ønsker dette. Eksamen vil bli gjennomført i NOVAPs lokaler med et sterkt begrenset antall til stede samtidig.

Kontakt oss

Har du spørsmål til gjennomføring av ditt kurs eller andre ting relatert til dette, ber vi deg ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.