Knallhardt press mot Enova

14 organisasjoner, deriblant NOVAP, med sterk kritikk av Enovas manglende innsats for energieffektivisering i norske boliger.

Norske husholdninger betaler hvert år 400 millioner kr inn til Enova, men får under halvparten tilbake i form av støtte til energitiltak. 

Folk flest ønsker å ta del i det grønne skiftet, men Enova har kuttet i støtten til populære tiltak som varmepumper, solceller og balansert ventilasjon i norske boliger.

Disse kuttene er gjennomført til tross for at norske husholdninger årlig betaler inn 400 millioner kroner til Enova, men bare får utbetalt under halvparten av dette i støtte til energitiltak. 

– Hvis Enova bare skal støtte store prestisjeprosjekter, vil legitimiteten svekkes og vanlige folk vil ikke lenger godta at de skal betale inn penger når de får så lite tilbake, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP). 

Håper på endring med ny regjering

Foreningen er sterkt kritisk til at Enova har nedprioritert energieffektivisering i husholdninger og bygg. 
– Vi jobber i en allianse med mange andre organisasjoner for å få politikere til å gjøre noe med dette, sier Baardsen. NOVAP og 13 andre organisasjoner står bak et innlegg i Trønderdebatt: 

– Hvis vi får en ny regjering etter valget, håper vi at det kan skje noe med Enovas mandat, poengterer Baardsen. 

Tore Strandskog i Nelfo, en av de 14 organisasjonene, mener politikerne har gitt Enova altfor diffuse styringssignaler.
– Det er gitt masse penger til Enova i Trondheim. Men de bruker pengene, for å være litt spissformulert, nesten etter eget forgodtbefinnende, sier han til Teknisk Ukeblad: 

Åpne for nye virkemidler - men da må Enova miste midler

Enovas svar på debattinnlegget er at foretaket etter hvert skal erstatte avviklede støtteordninger for husholdninger med «nye og mer treffsikre», men sier ingenting om hva og når.

NOVAP og de andre 13 organisasjonene ble ikke særlig beroliget av svaret, og fastslår at Enova velger bort forbrukerne. Organisasjonene mener det blant annet kan handle om Enovas styresammensetning. 

– I styret finnes det nemlig ingen som representerer interessene til norske forbrukere, men svært mange fra industri og energisektoren, som i dag får penger norske forbrukere betaler inn, poengterer organisasjonene i innlegget. 

– Vi er åpne for at myndighetene kan komme med nye virkemidler for husholdninger i stedet for Enova-støtte, men er avhengige av at Enova fungerer i en overgangsperiode. Og hvis Enova ikke skal støtte energieffektivisering til husholdningene, må andre få disponere de midlene som husholdningene hvert år betaler inn til Enova, sier Baardsen.