Isovator utvider krav til loddeprøve for f-gass

Fra 1. juli 2022 blir det obligatorisk loddeprøve på praktisk eksamen også for f-gass kategori 2, ikke bare kategori 1 som i dag. NOVAP svarer med å tilby hardloddekurs.

Etter 1. juli 2022 må du dokumentere hardloddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat også i kategori 2.. 

De nye kravene innføres av Isovator Sertifisering, og begrunnes med at f-gass forordningen stiller krav til loddekompetanse. 

Ifølge forordningen må kandidater vise at de kan 
sveise og/eller lodde permanent tette forbindelser på rør, ledninger og komponenter som kan benyttes i kulde-, klima- og varmepumpesystemer 

for å få f-gass sertifikat. 

Slik er prøven

Til nå har prøving av loddeferdigheter bare blitt gjort for f-gass kategori I. Denne prøven har gått ut på å : 

  • vise bruk av gassdrevet loddeapparat (tenne og regulere flamme)
  • lodde et rørstykke
  • trykkteste det til 10 bar for å vise at loddingen er tett

Nytt hardloddekurs

Varmepumpeforeningen har utviklet et dagskurs for de som ikke har kompetanse på hardlodding og varme arbeider, eller erfaring med dette. 
– Vi har mange på våre kurs som ikke har bakgrunn fra kulde-og varmepumpebransjen. Hvis du ikke kan dokumentere at du har kompetanse på hardlodding, må du ta hardloddekurs i forkant av våre f-gass-kurs, opplyser kursansvarlig Einar Gulbrandsen. 

Kravet til loddeprøve har ikke tilbakevirkende kraft. Endringen påvirker bare de som tar f-gass-sertifikat for første gang. Alle som tar f-gass-sertifikat før 1. juli neste år, slipper hardloddeprøven. 

NOVAP setter opp de første hardloddekursene før sommeren 2022.