IEA: 1,8 milliarder varmepumper for å redde klimaet

Nytt veikart for energisektoren peker på varmepumper som en viktig del av løsningen på klimautfordringen.

To av tre boliger i vestlige land må ha varmepumpe til oppvarming i 2050, ifølge IEA. 

I sitt veikart for energisektoren skisserer IEA de grunnleggende betingelsene for at den globale energisektoren skal nå netto nullutslipp av CO2 innen 2050.  

IEA mener nye oppvarmingsløsninger basert på fossilt drivstoff må forbys globalt fra 2025, og forventer dette vil øke salget av elektriske varmepumper. 

– Høyeffektive elektriske varmepumper blir den viktigste teknologien for romoppvarming, skriver de i veikartet.

Tidobling fram mot 2050

Innen 2050 forventer IEA varmepumper

  • i to av tre av boliger i industrialiserte land, og
  • i to av fem boliger i framvoksende økonomier. 

Det betyr ti ganger så mange installerte varmepumper som i dag: Fra 180 millioner til 1,8 milliarder varmepumper i 2050. De vil da dekke 55 % av oppvarmingsbehovet.

Antall installerte varmepumper per måned vil øke fra dagens ca 1,5 millioner til rundt 5 millioner i 2030 og 10 millioner i 2050. 

IEA: Net Zero by 2050

Mer om dette i IEA rapporten - veikartet mot 2050