Hva gjør NOVAP

NOVAP arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Kompetanse: NOVAP ønsker å øke kompetansen i bransjen og arrangerer derfor jevnlig kurs og seminarer. Se etter installatører som er sertifisert av NOVAP.

Miljø: NOVAP er opptatt av miljøet. Økt anvendelse av varmepumper vil gi en stor miljøgevinst.

Seriøsitet: NOVAP er en pådriver for seriøsitet i bransjen og har en egen godkjennelsesordning for forhandlere av varmepumper. Se etter
NOVAPgodkjente forhandlere.

Opplysning: NOVAP ønsker å øke interessen og kunnskapen for varmepumper hos rådgivere, byggherrer og teknisk personell og holder derfor både kurs og seminarer for disse.

Effektivitet: NOVAP er opptatt av hva vi kan gjøre for å oppnå en høyest mulig årsvarmefaktor for ulike varmepumpesystemer.

Påvirkning: NOVAP jobber mot myndigheter, politikere og beslutningstakere for å sikre gode rammevilkår for bransjen.

Energi: NOVAP arbeider for økt anvendelse av varmepumper i det norske energisystemet.

Klimakutt: NOVAP fremmer varmepumper som et ledd i kampen for å kutte klimautslipp.

Fordeler: NOVAP er en interesseorganisasjon som jobber for varmepumpebransjen uten å påvirke konkurransen mellom aktørene.

Teknologi: NOVAP er opptatt av teknologiutvikling og er bransjens bindeledd for utveksling av ny teknologi.

Økonomi: NOVAP fremhever at økt anvendelse av varmepumper gir reduserte energikostnader.

Kvalitet: NOVAP jobber kontinuerlig for å øke forståelsen av at kvalitet er viktig for en mest mulig effektiv varmepumpe.

Informasjon: NOVAP sprer det glade budskap om varmepumper gjennom forskjellige kanaler og til mange ulike målgrupper.

 

NOVAP har redaktøransvaret for forbrukernettsiden www.varmepumpeinfo.no. Vi har over 400 forhandlere som er NOVAPgodkjent og over 50 medlemmer. NOVAP jobber kontinuerlig mot myndigheter, politikere, presse og beslutningstakere for å sikre gode rammevilkår for bransjen i tillegg til å informere om varmepumper. Årlig arrangerer NOVAP flere kurs og seminarer for bransjen, rådgivere og teknisk personell.

Har du til oss på sak vi bør jobbe med eller en kommentar til det vi gjør, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 22 80 50 30 eller e-post novap(at)novap.no.