Fredrik Engh og Daikin Norway: – Økende behov for kjøling

Et stort potensial vi ikke ser i dag.

Det er vanskelig å si noe om energibehovet i nye boliger på sikt, men likevel har administrerende direktør Fredrik Engh i Daikin Norway tro på markedet for varmepumper.  
– Selv om varmebehovet går ned i lavenergiboliger, vil det være økende behov for kjøling. Det er et stort potensial der vi ikke egentlig ser i dag, mener han. 

Spent på 2020

Engh tror på fortsatt god vekst fram mot oljefyring-forbudet i 2020, men ikke så høy for luft-til-luft-varmepumper. Etter det er usikker på hva som vil skje. 
– Vi vet ikke hva veksten i 2018 skyldes - den varme sommeren, det kommende forbudet mot fossil oppvarming og utskifting av oljefyrer. Jeg er spent på 2020, og tror vi vil få mange svar da, sier Engh. 

Håper på profesjonalisering

– Hva håper du vil prege bransjen i tida framover?
– Profesjonalisering, egentlig. At man ser helheten, særlig på vannsiden. Varmepumpa har litt lett for å få skylda for det som egentlig er systemfeil, mener Engh. Det gjelder i stor grad utførende ledd. Men Engh etterlyser også kunnskap om nye kuldemedier. 
– Det har vært mye spredning av feilinformasjon, hevder han. Blant annet sikter han til risikofaktorer og hvilke regler som egentlig gjelder. 

Nye kuldemedier blir viktig

– En del av de kuldemediene som er på vei inn, er det sikkerhetsfaktorer rundt. Og de har dårligere energieffektivitet, sier Engh. Han mener det kan bli mindre interessant med varmepumper hvis det ikke kommer nye gode løsninger. Det gjelder både for utstyr og kuldemedier. 
– Vi ser allerede med HFO at det begynner å komme mye bra, sier Engh. 

Mer om Daikin Norway under omtaler av våre medlemmer, eller på www.daikin.no