Foreslår 2 TWh energieffektivisering i året

Handlingsplanen for energieffektivisering bør ha et konkret mål som lar seg etterprøve, mener Varmepumpeforeningen. Forslag: 2 TWh energieffektivisering i året.

– Ambisiøst og realistisk, sier Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen om deres foreslåtte mål for energieffektivisering. 

Dette konkrete forslaget kommer NOVAP med i sitt innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. 
– Hvorfor akkurat 2 TWh energieffektivisering årlig? 
– Det er et ambisiøst mål, men samtidig mulig å få til med ny politikk, mener rådgiver Bård Baardsen. Til sammen vil det utgjøre 16 TWh innen utgangen av 2030. 

– Nivået vi foreslår, er i tråd med det Energikommisjonen sier, poengterer Baardsen.

Tydelig ansvarsfordeling

Og målet for energieffektivisering må være etterprøvbart. Det understreket også Berit Tennbakk fra Thema Consulting på et frokostmøte i regi av NOVAP og samarbeidspartnere. 
– Indikatorer tilpasset målene tror jeg er veldig viktig, sa hun. Dessuten etterlyser Tennbakk klargjøring av ansvaret. 
– Ansvaret for energieffektivisering er fordelt på veldig mange myndighetsorganer. Det å plassere ansvaret og koordinere er noe av det viktigste med handlingsplanen, mener Tennbakk, som var med i Energikommisjonen. 

Olje- og energidepartementet bør koordinere

NOVAP er opptatt av det samme i sitt høringsinnspill. 

– Vi poengterer også at Olje- og energidepartementets rolle må konkretiseres. Vi mener departementet må få ansvar for å koordinere arbeidet med energieffektivisering, sier Baardsen.