Felles frustrasjon over Enova

Redd arbeidsplasser, bidra til klimakutt og hjelp vanlige folk: 24 organisasjoner ber nå politikere på Stortinget om å sørge for dobbel Enova-støtte til energitiltak i boliger.

De 24 organisasjonene representerer 300 000 arbeidstakere og 1,5 millioner husholdninger, og er grundig frustrert over at Enova ikke prioriterer energieffektivisering i boliger høyere. 
– De følger ikke opp stortingsvedtak og bruker ikke midlene de har til disposisjon for energitiltak i husholdningene, poengterer rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), som har en aktiv rolle i alliansen. 

Forbrukerne må få mer igjen fra Enova

Det viser tall for støtte til energitiltak i husholdninger: 

  • Per 8. desember hadde Enova bare betalt 145 millioner kroner for 2020, mens 
  • Fireårsavtalen mellom Enova og myndighetene fastslår at årlig beløp minimum skal være 250 millioner kr 

I 2020 klarer ikke Enova å bruke opp pengene som er satt av til energitiltak i boliger, men likevel fastholder Enova kutt i tiltak og støttebeløp fra 1. juli 2021. Totalt disponerer Enova nærmere 4 milliarder kroner for 2021, hvor det meste av midlene går til store industrielle prosjekter.

Foreslår doble støttebeløp og dobbel totalramme 

Sammen med andre organisasjoner var NOVAP tidlig ute med å oppfordre til økt Enova-støtte med en gang koronapandemien satte i gang:

  • Først sendte foreningen sammen med 10 andre andre organisasjoner brev til klima-og miljøministeren i mars
  • Neste brev gikk til finanskomiteen på Stortinget, med 22 organisasjoner som avsendere i juni
  • Nå har totalt 24 organisasjoner gått sammen om et brev til energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Organisasjonen som står sammen med NOVAP omfatter alt fra OBOS, NBBL og fagforeninger til Forbrukerrådet og alle de største miljøorganisasjonene. 
– Vi ber komiteen om å foreslå dobbel totalramme for støtte til energitiltak i husholdninger, forteller Baardsen. I tillegg foreslår alliansen å doble dagens støttebeløp. Den nye Enova-avtalen skal gjelde fra 1. januar 2021 til utgangen av 2024. Alliansen har også hatt møte med Enova-sjef Nils Kristian Nakstad i Enova og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Ingen grønne krisepakker i Norge

Mens en rekke europeiske land har satset nettopp på energieffektivisering og det grønne skiftet i korona-krisepakker, har det ikke skjedd i Norge. 
– Derimot har det gått mye til forurensende bransjer som olje- og gass. Myndighetene har ikke brukt muligheten til å komme nærmere klimamålene Norge har satt seg, poengterer Baardsen.

Alliansen har tidligere jobbet mye opp mot Enova, men Baardsen tror det er mer å hente hos politikere på Stortinget. 
– Medlemmene i energi- og miljøkomiteen forstår at energieffektivisering er viktig for at vi skal nå klimamålene våre, og at den strømmen vi sparer i boligene våre kan brukes til å fase ut fossil energibruk i transportsektoren og industrien, sier Baardsen. 

Les mer i brevet til energi- og miljøkomiteen