Ettermarkedet viktig for bransjen

Vi har nå mer enn 500 000 installerte varmepumper i Norge samtidig som det stadig installeres flere. Dette vil føre til stor etterspørsel etter kvalifiserte fagfolk som i tillegg til å montere varmepumper utfører service og demonterer gamle pumper.

Vi har nå mer enn 500 000 installerte varmepumper i Norge samtidig som det stadig installeres flere. Dette vil føre til stor etterspørsel etter kvalifiserte fagfolk som i tillegg til å montere varmepumper utfører service og demonterer gamle pumper.

Kompetanse viktig ved demontering av varmepumper

De første varmepumpene ble installert allerede på 70-tallet, men de fleste pumpene i Norge er installert i løpet av de siste 10 årene. Når disse varmepumpene etter hvert skal skiftes ut er det viktig at bransjen utfører dette faglig korrekt, og at både produkt og gass behandles slik at man unngår negative miljøkonsekvenser. Hva som forventes når man demonterer varmepumper, kan du lese mer om her.

Jevnlig service bør være standard

For både store og små varmepumper vil det også være viktig å informere
om at disse systemene har behov for oppfølging og service for best mulig
energibesparelse og levetid. NOVAP mener at det i fremtiden bør være like naturlig for en kunde å ha jevnlig service på en varmepumpe som det i dag er når man har kjøpt en ny bil. Det er også viktig at brukerdokumentasjon
er gjennomarbeidet og at kunden får god instruksjon i bruken av anlegget.

Store varmepumper bør ha god oppfølging

Når det gjelder større varmepumpesystemer er anbefalingen at leverandør
og rådgiver har et ansvar for oppfølging av drift i minimum ett år etter igangkjøring. Det er her viktig å være oppmerksom på at varmepumpen
er en del av et varmesystem, og at det derfor alltid vil være behov for innregulering og justeringer. For å kunne følge opp anlegget på en god
måte er det viktig med riktig instrumentering og man bør også vurdere
om det er behov for å kunne overvåke og fjernstyre anlegget via internett.