Enova utsetter støtte-kutt

Enova beholder støtte til avtrekksvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper ut 2020. – En halvveis seier for varmepumper, men vi mener fortsatt at Enova tar feil om markedet.

Enovas egen oversikt fra 2015 til i dag viser at luft-til-vann-varmepumper (rødt) og væske-til-vann-varmepumper (lyseblått) har vært de klart mest populære tiltakene blant boligeiere.

Det sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Opprinnelig skulle støtten avvikles fra 1. april i år, men dette ble utsatt til 1. juli – og nå altså til 1. januar 2021. Enova viser til at koronasituasjonen har skapt stor uro blant boligeiere og leverandører, og til klare signaler fra bransjen. 
– Det er vanskelig å spå når dette markedet vil normalisere seg. Da er vurderingen vår at det vil være lite klokt å gjøre disse endringene allerede til sommeren, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i en pressemelding

Ingen tegn til modenhet

Enova holder likevel fast på at markedet for varmepumper har vokst så mye de siste årene at støtten til både avtrekksvarmepumper og luft-til-vann-varmepumper kan avvikles fra neste år. 
– Vi har kommunisert veldig tydelig overfor Enova at vi ikke ser noen tegn til at markedet er mer modent enn tidligere. Da synes vi det er rart at de fortsetter å bruke dette argumentet for å forsvare kutt i støtten, sier Hagemoen. Salget av varmepumper til vannbåren varme har falt dramatisk fra andre halvår i 2019, etter at Enova halverte støttebeløpene.


Nedprioriterer energieffektivisering

Varmepumper har vært støttet i flere år og har vært det mest populære Enova-tilskuddet. 
– Nå opplever vi at energieffektivisering og boligsegmentet blir nedprioritert av Enova. Det synes vi er merkelig, sier Hagemoen. Han legger til at selv om varmepumper er lønnsomme investeringer, er kombinasjonen av investeringskostnad og nedbetalingstid ofte en barriere. 
– Erfaringer viser at støtte til boligeiere utvilsomt er effektivt. Vi synes det er skuffende at Enova ikke vil øke støtten til varmepumper og andre energitiltak vi vet at virker, når så mange bedrifter sliter. 

NOVAP har sammen med 10 andre organisasjoner oppfordret Enova til å doble støttebeløp til energitiltak i boliger: