– Enova svikter husholdningene

– Vi er oppgitt av at Enova fremstiller støtte til energitiltak som unødvendige subsidier, når pengene går til energitiltak for vanlige folk helt i tråd med intensjonen i Energiloven.

Norske husholdninger bidro med 400 millioner kr til Enova i 2020 - mye mer enn hva de fikk utbetalt i støtte. 

Det skriver Varmepumpeforeningen og seks andre organisasjoner i et brev til Finanskomiteen på Stortinget, i forkant av at revidert statsbudsjett for 2021 skal behandles. 

Husholdninger «sponset» Enova med snaut 250 millioner i 2020

Om lag 690 millioner kroner av Enovas totale budsjett kommer fra påslaget på nettariffen. 
– Disse midlene betales i hovedsak av husholdninger, som bidrar med 400 millioner. Samtidig betalte Enova bare ut 156 millioner kr til husholdningene i 2020, påpeker rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. 

Energimålene er borte

Da Enova ble etablert i 2001, var formålet å fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og produksjon. Senere er Enovas formål endret, poengterer Baardsen: 
    •    I styringsavtalen mellom Olje- og energidepartementet i 2016 ble klimakutt i større grad vektlagt ved siden av energieffektivisering og forsyningssikkerhet.

    •    I styringsavtalen fra desember 2020 er energimål fjernet fra avtalen. Navnet på fondet er også endret fra Energifondet til Klima- og energifondet.


– Vi frykter at Enovas insentiver for energieffektivisering nå raskt trappes ned før det kommer på plass en plan for 10 TWh energisparing i bygg og nye virkemidler. For å trygge arbeidsplasser og kompetanse frem til en nedtrappingsplan for energibruk i bygg er utarbeidet, er det viktig at Enova opprettholder støtte til energisparing i husholdninger, yrkesbygg og boligblokker, sier Baardsen.

Energiloven må følges

Påslaget på nettleien er hjemlet i Energiloven, hvor det står at midlene skal betales som bidrag til et energifond. NOVAP og de andre organisasjonene har derfor bedt Stortinget presisere dette i form av en merknad når revidert statsbudsjett skal behandles. 
– Stortinget bør angi at de 690 millionene som betales inn over nettleien, skal gå til energitiltak i bygg for husholdninger og tjenesteytende sektor, skriver de i brevet

De sju organisasjonene som har gått sammen om brevet er: 

  • Naturvernforbundet

  • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 

  • Huseierne 

  • Nelfo, en landsforening i NHO 

  • Norsk Varmepumpeforening 

  • Byggevareindustriens Forening

  • Norske Trevarer