Enova beholder støttesatser til 1. juli 2021

Planene om å fjerne støtte til luft-til-vann-og avtrekksvarmepumper er blitt utsatt for tredje gang.

Enova-støtte på kr 5000 for luft-til-vann-varmepumper fortsetter til 1. juli 2021. 

Forklaringen på at Enova utsetter kutt i Enova-støtte for boligeiere er fortsatt stor usikkerhet i markedet. Utfordringene med korona-pandemien og vedvarende lave strømpriser har resultert i mindre energi-oppgraderinger i boliger enn Enova ventet ved inngangen av året. 

– Det er bakgrunnen for at vi nå utsetter de planlagte endringene nok en gang. Dette gir boligeiere som vurderer de berørte tiltakene en ekstra motivasjon til å gjennomføre tiltakene i løpet av det neste halvåret, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova i en pressemelding. 

Slik er støttesatsene nå

Enova-støtte som er relevant for varmepumpeinstallasjoner i boliger fortsetter fram til 1. juli 2021 som følger:

  • Væske-til-vann-varmepumpe: Inntil kr 10 000
  • Akkumulatortank: Inntil kr 5 000
  • Luft-til-vann-varmepumper: Inntil kr 5 000
  • Avtrekksvarmepumpe: Inntil kr 5 000
  • Omlegging til vannbåren varme: Inntil kr 10 000

92 millioner unna målet

Enova har hatt som ambisjon å utbetale 1 milliard kroner til boligeierne i løpet av den fireårige avtaleperioden med Klima- og miljødepartementet, som nå er inne i sitt siste år.

–  Vi lå godt an til å nå dette målet før koronapandemien traff landet, men ser nå ut til å ende noe under målsettingen, sier Barnwell. Per 17.november hadde Enova utbetalt i underkant av 908 millioner gjennom Enovatilskuddet så langt i fireårsperioden, ifølge pressemeldingen.

Enova har vært passive i koronakrisen

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening synes det er svært skuffende at Enova har vært så passive gjennom koronakrisen. En rekke bedrifter i de berørte bransjene sliter nå tungt økonomisk. Mange boligeiere har brukt de siste månedene til å pusse opp, men vegrer seg for større investeringer som varmepumper. 

– Her kunne faktisk Enova gjort en forskjell i en vanskelig tid for norsk økonomi – og det innenfor egne budsjetter. Den muligheten synes vi det er uforståelig at de ikke griper, sier Hagemoen.