Enøk inn i klimaplanen!

Sørg for at energisparing i boliger blir en del av klimaplanen, oppfordrer 29 organisasjoner i et brev til energi- og miljøkomiteen.

Enovas støtteordninger for yrkesbygg og boligblokker bør videreføres en handlingsplan for energisparing er klar, mener NOVAP og 28 andre organisasjoner. 

Organisasjonene representerer et bredt spekter av interesser: Miljø, forbrukere, arbeidstakere og bransjer - deriblant Norsk Varmepumpeforening. De har tre konkrete oppfordringer til politikerne når klimaplanen skal behandles i Stortinget: 

  1. Be regjeringen om å legge fram en konkret handlingsplan for å realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, fra dagens nivå på 80 TWh. Planen må inneholde konkret nedtrapping for energibruk og en pakke virkemidler - både eksisterende og nye - for å nå målet. 
  2. Be regjeringen om å videreføre støtteordninger for yrkesbygg og boligblokker gjennom Enova fram til en konkret nedtrappingsplan er utarbeidet og godkjent av Stortinget. 
  3. Be regjeringen sikre at minimum 300 millioner kr blir utbetalt til energitiltak i husholdningene gjennom Enova, fram til en konkret nedtrappingsplan er utarbeidet og godkjent av Stortinget. 

Organisasjonene frykter at Enovas insentiver for energieffektivisering nå raskt trappes ned før det kommer på plass en ny plan og nye virkemidler. 

– Enova må opprettholde støtte til energisparing i husholdninger, yrkesbygg og boligblokker for å trygge arbeidsplasser og kompetanse til en nedtrappingsplan er utarbeidet, skriver de i brevet. 

De 29 organisasjonene er: 

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Zero, Framtiden i våre hender, Bellona, Greenpeace Norge, WWF, Norges Boligbyggelags Landsforbund, OBOS, Huseierne, Norsk Eiendom, Grønn Byggallianse, Forbrukerrådet, Norges Automobil-Forbund, Byggenæringens Landsforening, Nelfo, El og IT-forbundet, NITO, Fellesforbundet, Norsk Varmepumpeforening, Byggevareindustriens Forening, Byggmesterforbundet, Maskinentreprenørenes Forbund, Elektroforeningen, Rørentreprenørene Norge, VKE, Solenergiklyngen, Norsk Solenergiforening, Norges Vel.