– Det holder ikke med ett skippertak for enøk

Sett av minst like mye penger til enøk og lokal energiproduksjon neste år som i år, mener Varmepumpeforeningen og 34 andre organisasjoner.

Nye støtteprogrammer for eneboliger og småhus som omfatter modne og velprøvde tiltak er på ønskelista hos 35 organisasjoner. 

Stortinget og regjeringen har i år sørget for et løft i satsingen på energieffektiviseringen og lokal energiproduksjon i bygg. Summen av ulike tiltak utgjør et sted mellom 3 og 4 milliarder kroner. (se tabell nederst i saken). 
 
– Denne satsingen må fortsette minst på samme nivå i 2025. Det holder ikke med ett skippertak for enøk og lokal energiproduksjon om vi skal nå målet om å spare 10 TWh strøm i bygg innen 2030, understreker rådgiver Bård Baardsen i NOVAP. 

Vil ha nye Enova-programmer for eneboliger og småhus

35 bransjeforeninger, fagforbund, miljøorganisasjoner og boligbyggelag har gitt regjeringen innspill til statsbudsjettet for 2025. 
 
De ber om at regjeringen styrker satsingen på energieffektivisering og lokal energiproduksjon i bygg ved hjelp av følgende: 

  • Regjeringen må sette av minst like mye penger i 2025 som i år. 
  • Regjeringen må gi Enova et energimål i avtalen for 2025 til 2028
  • Økonomiske virkemidler som Enova-støtte og andre tiltak må basere seg på nasjonale mål for energieffektivisering og solkraft

Regjeringen må sikre at 

  • Enovas støtteprogrammer for borettslag, sameier og yrkesbygg får finansiering og varer fram til 2030
  • Disse programmene må bli rettighetsbaserte, og de må tilpasses skrittvis gjennomføring av tiltak
  • Enova etablerer nye programmer for eneboliger og småhus som omfatter modne og velprøvde energitiltak

Kan sikre arbeidsplasser

Støtteordninger er viktige for å nå målet om 10 TWh strømsparing, men også for å sikre arbeidsplasser over hele landet. Svake år for nye boliger i 2023 og 2024 har sendt byggebransjen inn i en periode med oppsigelser og permitteringer. 
– En bredde i tiltak vil bidra til å sikre og skape arbeidsplasser over hele landet. Det gjelder også for installasjon av varmepumper. Blant annet er Enova-programmene for borettslag og for yrkesbygg relevante for mange litt større installasjoner, poengterer Baardsen. 

Mellom tre og fire milliarder i år

Summen av tiltak via Enova, Husbanken og Innovasjon Norge sammen med Energiltilskuddsordningen utgjør mellom tre og fire milliarder kroner i år, viser en oversikt organisasjonene har laget: 

 
Virkemiddel 2024 (millioner kr) Kommentar
Energitilskuddsordningen

1150

2,3 mrd tildelt i desember 2022. Forutsetter lik utbetaling i 2023 og 2024

Husbanken 300 Bevilgning statsbudsjettet 2024
Enova 180 Bevilgning statsbudsjettet 2024 fra Energidep. 
NVE, DiBk og Husbanken 15 Bevilgning statsbudsjettet 2024 fra Energidep. 
Nye programmer i Enova for borettslag og yrkesbygg 500 Omdisponerte midler i revidert statsbudsjett 2023
Enovatilskuddet for husholdninger 633 Forutsetter samme nivå som i 2023
Budsjettavtale med SV 700 Ikke avklart hvordan midlene disponeres
Øvrige programmer innenfor Enova 100 Usikkert anlslag
Sum  3578  

Les hele innspillet og hvilke organisasjoner som står bak det hos Energi og Klima