Bodø er Årets varmepumpekommune

– Vi har de siste seks-syv årene satset veldig på energieffektivisering, og da er det naturlig med varmepumper, sier energirådgiver Ole Arne Torsvik i Bodø kommune.

Ole Arne Torsvik (til høyre ) fikk prisen for Årets Varmepumpekommune fra Rolf Iver Mytting Hagemoen under Varmepumpekonferansen denne uka. homas Eckhoff for Norsk Varmepumpeforening. 

Kommunen eier 80 bygg med et samlet areal på rundt 260 000 m2, og jobber målrettet med å redusere klimagassutslipp og energibruk i eksisterende bygninger. Det har spart kommunen strøm for mer enn 7,1 millioner kr på fire år. 
– Vi overtar snart vårt sjette bergvarmeanlegg, Varmepumper er en del av helheten i arbeidet vårt, poengterte Torsvik da han mottok prisen for Årets varmepumpekommune på Varmepumpekonferansen 2024. 

Langsiktig satsing

– En viktig grunn til at Bodø får prisen er at kommunen satser langsiktig og systematisk på energieffektivisering, understreker daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.
Satsingen startet med at Torsvik ble ansatt som energirådgiver i kommunen for sju år siden, og begynte å bygge opp teknisk avdeling i organisasjonen. 
– Det er viktig å ha den nødvendige kompetansen internt for å drifte tekniske anlegg. Hvis ikke, kan du fort bli lurt, sier Torsvik. Etter hvert har teknisk avdeling kommet opp i 20 ansatte. 

Riktig rekkefølge er viktig

Å få på plass SD-anlegg har vært en annen sentral del av jobben. 
– Først nå på slutten kommer varmepumper inn. Først må du få ned energibruken og få systemene til å virke sammen. Setter du inn varmepumpe med en gang, setter du inn en for stor varmepumpe, understreker han. 

Langsiktig plan

Torsvik trekker fram et annet viktig og smart grep Bodø kommune har gjort som beskytter satsingen mot ulike politiske vinder. 
– I begynnelsen fikk vi lagt dette inn i en langsiktig klima- og energiplan. Den er politisk vedtatt, og kommer ikke til å endre seg med det første. Alle skal styre etter det samme. Nå har det blitt veldig klart hvor vi skal, og da er det mye lettere å følge opp, fastslår han. 

Satsingen fortsetter

Det blir flere varmepumper, blant annet har kommunen også fått øynene opp for luft-til-vann-varmepumper. 
– VI jobber også mye med passivhus. Framover kommer det til å handle mye om å isolere byggene bedre for oss, sier Torsvik. 

FAKTA: Energi- og klimatiltak i Bodø kommune

  • Kommunen skal halvere sitt totale klimafotavtrykk innen 2030, sammenlignet med nivået i forhold til 2017. 
  • Innen 2025 skal kommunen kutte utslippene for nybygg og rehabiliteringer av bygg med minimum 35 prosent i forhold til bransjenormen. 
  • Alle nybygg må oppnå passivhusnivå.
  • Energiforbruket i kommunens eksisterende bygningsmasse skal reduseres med 25 prosent innen 2025 sammenlignet med 2009-nivå.