Bergvarmesalget opp 66 %

Mens totalmarkedet gikk ned 8 prosent i tredje kvartal, økte antall solgte væske-til-vann-varmepumper med 66 %, viser nye tall fra Prognosesenteret.

Salget av bergvarmepumper har økt ni kvartaler på rad. 

Siden i sommer har Norge hatt lave strømpriser, noe som burde tilsi noe lavere etterspørsel enn rekordårene 2021 og 2022. Men salget av væske-til-vann-varmepumper fortsetter å øke: I tredje kvartal ble det solgt 65,8 % flere enn i samme kvartal i fjor. Salget i tredje kvartal har bare vært høyere én gang, nemlig i 2018. Etter noen år med nedgang har salget av bergvarmepumper fra høsten 2021 økt hvert kvartal. 

– Innser at tiden med lave strømpriser er forbi

– Selv om salget av bergvarmepumper fortsatt er lavt sammenliknet med Sverige og Finland har vi sett økt etterspørsel fra både boligeiere, borettslag og yrkesbygg, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. 

Han tror flere har innsett at tiden med veldig lave strømpriser er forbi, og mener EUs offensive satsing på energieffektivisering og varmepumper blir også lagt merke til i Norge. 
– Flere med eldre bygg bytter ut elektrokjel med varmepumpe, og en del har nok innsett hvor dyrt bioolje kan være, tror Hagemoen. 

Opp 13,2 % før fjerde kvartal

Antall solgte luft-til-luft-varmepumper gikk ned 9,0 prosent sammenlignet med tredje kvartal i 2022. De høye volumene av luft-til-luft trekker totalmarkedet ned 7,8 prosent. 
– Med de lave strømprisene vi har hatt i høst, er det ikke overraskende at salget samlet sett faller litt. Men markedet er fortsatt veldig sterkt, poengterer Hagemoen. Antall solgte enheter i årets tre første kvartaler er 13.2 % høyere enn for samme periode i fjor. 

Nedgang for luft-til-vann-varmepumper

Salget av luft-til-vann-varmepumper sank med 2,5 % i tredje kvartal. Her var det salget varmepumper opp til 10 kW som sank mest. Dette er også det den effektklassen av luft-til-vann-varmepumper som selges mest.
– Likevel er totalsalget så langt i år sammen med 2018 det beste noensinne for luft-til-vann-varmepumper. Dette skyldes spesielt svært gode salgstall første og andre kvartal, sier Hagemoen. 

Salget av ventilasjonsvarmepumper sank med 21,5 %. For tappevannsvarmepumper og VRV/VRF er volumene for små til å sammenligne kvartal for kvartal. 

Hva med resten av høsten?

Statistisk sentralbyrå har foreløpig ikke publisert strømpris for tredje kvartal. Ifølge tall fra Nordpool varierte spotprisen i september fra 1,4 øre til 71,99 øre. Prisregion 2 lå veldig høyt over resten; sett bort fra den varierte september-strømmen fra 1,4 til 12,37.  (Tall inkludert mva, men uten avgifter og nettleie). I oktober varierte prisen fra 16,10 til 63,12 øre. 

– Nå som strømprisen øker burde etterspørselen etter varmepumper gå opp. Flere analytikere forventer strømpriser over 1 kr i snitt i vinter. NVEs nye kraftmarkedsanalyse anslår høy strømpris helt fram til 2030, og dobbel så høy strømpris som i årene 2005 – 2020, opplyser Hagemoen. 

Andre faktorer trekker i motsatt retning: Redusert byggeaktivitet det kommende året vil senke etterspørselen etter varmepumper til nybygg noe, og høy rente kan bidra til at boligeiere og eiendomsutviklere er noe mer forsiktige med å investere en tid framover. 

– Samtidig forventer vi at regjeringens nye handlingsplan for energieffektivisering, nye reguleringer for bygg og bedre støtteordninger vil øke etterspørselen etter varmepumper framover, sier Hagemoen.