Bergvarme er mest populært i Enova-program

Nesten halvparten av prosjektene som har fått støtte gjennom Enovas nye program for varmesentraler handler om bergvarme. Blant annet i hoteller, gartnerier og snekkerverksted.


Varmepumpene kan se like ut, men bruksormådene varierer mye blant prosjekter som har fått støtte via Enovas program for varmesentraler. 

Programmet for varmesentraler ble endret høsten 2023, blant annet med høyere støttesatser. Det har to kategorier: Små og mellomstore varmesentraler med maks støttebeløp 3 millioner kroner, og store varmesentraler med maks støttebeløp 9 millioner kroner. 
 
Alt fra orgelverksted og gartneri til byggevarebutikk og Riksarkiv har fått støtte til varmesentral, viser prosjektoversikten på Enovas nettsider

57 bergvarme-prosjekter

For små og mellomstore sentraler er det ingen søknadsfrist; her kan du søke Enova om støtte fortløpende. Til nå har 119 prosjekter fått tilsagn om støtte. Varmepumper og bioenergi utgjør flest prosjekter, viser en oversikt fra Enova: 

 • 57 prosjekter har fått støtte til bergvarme
  • I gjennomsnitt har prosjektene investert 29 350 kr/kWh installert effekt
  • Av dette utgjør etablering av energibrønn i snitt 10 000 kr/kWh installert effekt
  • Støttesats for bergvarme er 2500 kr/installert kWh, med tillegg for akkumulator og nærvarme
 • 40 prosjekter har fått støtte til bioenergi
  •  I gjennomsnitt har disse prosjektene investert 7 260 kr/kWh installert effekt
  • Støttesats for bioenergi er 2400 kr/kWh, med tillegg for akkumulator og nærvarme
 • 17 prosjekter har fått støtte til luft-vann-varmepumpe med akkumulator
  • I gjennomsnitt har prosjektene investert 12 437 kr per kWh installert effekt
  • Støttesats for disse prosjektene er 1000 kr per installert kWh

Bio-prosjektene er størst

Målt i kroner har Enova gitt mest støtte til bioenergi-prosjekter med snaut 41 millioner kr. Det skyldes at disse prosjektene er store. 
– 12 av 15 prosjekter som får mer enn 1 million kr i støtte er bioenergi-prosjekter, opplyser seniorrådgiver Marit Sandbakk i Enova. Totalt har bio-prosjektene fått snaut 41 millioner kr i støtte, mens de 27 bergvarme-prosjektene har til sammen fått snaut 19 millioner kr. 
 
Til nå har Enova behandlet 160 søknader om små og mellomstore varmesentraler. 
– 41 av dem er avvist, men de fleste av dem har kommet tilbake med søknader som har blitt vedtatt, forteller Sandbakk. 
For store varmesentraler har Enova til nå bare fått inn én søknad. 

Tips til deg som har tenkt å søke støtte

På et seminar Varmepumpeforeningen og samarbeidspartnere arrangerte i februar, kom Monica Berner fra Enova med noen konkrete tips til søknader: 

 • Du må hente inn priser før du søker, og du må starte prosjektet umiddelbart etter vedtak. Ikke søk støtte før du er klar og har et beslutningsgrunnlag. 
 • Pass på at du oppfyller alle formelle krav Enova stiller. For eksempel har mange fått avslag i første runde fordi de ikke har klart å lage sammendrag av søknaden. 
 • Enova skiller mellom større og mindre varmesentraler. De store har søknadsfrister, de mindre har løpende søknad.
 • Neste søknadsfrist for store varmesentraler er 14. juni.  
 • Støttenivåene skal trappes ned trinnvis. Enova følger med på kostnader og gjør lønnsomhetsvurderinger underveis. 
 •  Sluttdato for programmet er 31. juli 2027

Her kan du se seminaret i opptak. Les mer om støtteprogrammene på Enovas nettsider.