Varmepumpeprisen 2013 til Tveita borettslag!

– Tveita Borettslag har vist at det er mulig å redusere energibruken betydelig i eksisterende bygg, og de har vært modige i valg av varmepumper, understreket Bård Baardsen da borettslaget fikk Varmepumpeprisen 2013.

– Tveita Borettslag har vist at det er mulig å redusere energibruken betydelig i eksisterende bygg, og de har vært modige i valg av varmepumper, understreket Bård Baardsen da borettslaget fikk Varmepumpeprisen 2013.

Borettslaget er blant de største i landet med 819 leiligheter. De har gjennomført og planlegger energitiltak som til sammen halverer energiforbruket i borettslaget.

– Tveita Borettslag har valgt å være først i Norge med å satse på CO2-varmepumpe for oppvarming av tappevann, poengterte Baardsen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (Novap) som deler ut prisen. Med det store antallet boligblokker som finnes i Norge mener juryen at Tveita Borettslag sine valg av varmepumpeløsninger har overføringsverdi for andre borettslag som skal gjennomføre enøktiltak.

– Vi håper mange andre borettslag i Norge lar seg inspirere til å gjennomføre energitiltak til beste for miljø og beboere, sier Baardsen.

Varmepumpeprisen 2013 til Tveita borettslag!

VANT: Ole Morten Øversjøen (til høyre) mottar Varmepumpeprisen 2013 på vegne av Tveita Borettslag fra styreleder Gunnar Solem (til venstre)  og daglig leder Bård Baardsen i Novap. Foto: NOVAP, Hilde Kari Nylund

Byttet 2700 radiatorer

Ole Morten Øversjøen tok imot prisen på vegne av borettslaget.

– Dette er veldig hyggelig for oss; vi har hatt store utfordringer de siste årene. Tidligere brukte vi fossilt brennstoff – tungolje- og ca 14 mill kWh i året. Nå er vi nede i 4,5 millioner kWh i året, opplyste Øversjøen og høstet spontan applaus i salen. Borettslaget har også gjort det riktige ved å oppgradere varmedistribusjonen samtidig.

– Vi har også satt inn tre nye luft til vann-varmepumper til oppvarming, og byttet ut 2700 radiatorer, fortalte Øversjøen. De nye lavtemperatur-radiatorene utnytter varmepumpene mest mulig effektivt til oppvarming.

På nybygg-nivå

Når alle enøk-tiltakene er gjennomført, vil Tveita Borettslag hvert år spare ca 9 millioner kilowattimer og 6 millioner kroner. Totalt investerer borettslaget 31 millioner kr i tiltak, og hele investeringen vil bli tilbakebetalt i løpet av 5 år. Energibruken per kvadratmeter vil gå ned fra fra 279 kWh per år til 138 kWh. Det betyr at borettslaget fra slutten av sekstitallet får omtrent samme energibruk som helt nye leiligheter bygget etter dagens standard (TEK 10).

CO2-varmepumpe

Borettslaget består av tre blokker med 13 etasjer, og har installert det første store varmepumpeanlegget som bruker CO2 som arbeidsmedium. Fordelen med CO2 –varmepumper er at de klarer høyere temperaturløft (de kan levere varmtvann med høyere temperatur). Varmepumpene ved Tveita borettslag leverer 70 °C. Varmepumpene henter varme i avtrekkslufta fra ventilasjonsanlegget i blokkene. Denne lufta holder jevn temperatur hele året, og dermed fungerer varmepumpene effektivt året rundt. De oppnår årsvarmefaktor på over 4, og sparer dermed mer enn 75 % energi sammenlignet med elektriske varmtvannsberedere.