Snart 1 million varmepumper i Norge!

Antall solgte varmepumper i Norge når tidligst en million i mars 2016, mest sannsynlig sommeren 2018, anslår Bjørn Birkeland i Prognosesenteret. Han har analysert de viktigste markedsdriverne. 

Antall solgte varmepumper i Norge når tidligst en million i mars 2016, mest sannsynlig sommeren 2018, anslår Bjørn Birkeland i Prognosesenteret. Han har analysert de viktigste markedsdriverne. 

– Dere må gjøre jobben deres, vi må ha med støtteordningene og markedet må opptre som forventet, sa Birkeland til publikum på Varmepumpekonferansen den 25. april. Til nå er det solgt om lag 750.000 varmepumper i Norge, og om lag 90 % av dem er luft til luft-varmepumper. Anslagsvis 93 % av varmepumpene er fortsatt i drift.

Drivere i varmepumpemarkedet

– Driverne i varmepumpemarkedet kommer til å endre seg radikalt etter hvert som markedet blir mer modent, understreker Birkeland. Han deler markedet inn i fire hovedsegmenter:

  • nyinstallasjon til eksisterende boliger (76 % )
  • erstatningssalg til eksisterende boliger (10 %)
  • nye småhus (4 % )
  • øvrige markeder (10 %, en sekkepost med ulike yrkesbygg og leilighetsbygg)

Energipris kritisk

Foreløpig er driverne for eksisterende boligmasse de viktigste, og for nyinstallasjon i eksisterende boliger henger energipris og salg av varmepumper tett sammen.

– Fallet i salg fra 2011 til 2012 kan nesten alene tilskrives fallet i energipriser, fastslår Birkeland.

Andre drivere for nyinstallasjon i eksisterende boliger er temperatur, økonomi, støtteordninger, myndighetskrav, markedsdekning og tilbudssiden. I dag har 600.000 boliger varmepumpe, og det tilsier en markedsandel på 38 %.

– Min påstand er at markedet i eksisterende boligmasse på et tidspunkt vil være mettet. Når det skjer eller hvor høyt opp man kan komme, vet vi ikke. Men utfordringen for salg i dette markedet er enten å øke markedsandelen eller å øke gjennomsnittet for antall varmepumper per husholdning.

Betydelig erstatningssalg

Prognosesenteret har tatt utgangspunkt i at en luft/luft varmepumpe har en levetid på 12 år.

– Erstatningsmarkedet kommer for fullt i løpet av ganske få år, tror Birkeland. Han understreker at de ikke har belegg for å si hvor mange av de som har kjøpt varmepumpe tidligere, kjøper en ny. Men hvis man har et hull i veggen eller noe hengende på veggen, trenger man uansett et teknisk inngrep. Derfor antar han at 90 % er et fornuftig nivå.

– I 2020 gir det alene et marked på 40 000 varmepumper som skal skiftes ut, poengterer Birkeland. I forhold til erstatningsmarkedet er produktenes levetid den viktigste driveren.

– Den nest viktigste er bransjen, som er i stand til å opptre troverdig og drive nysalg, understreker Birkeland.

Store muligheter i yrkesbygg

For nye boliger og øvrige markedet er drivkreftene de samme; byggeaktivitet, byggeskikk, myndighetskrav, støtteordninger og tilbudssiden.

– I segmentet nye småhus vil leilighetsbygg nesten alene ta veksten i markedet, sier Birkeland. I det siste markedssegmentet gir forskriftskrav til andel fornybar energi god drahjelp: Potensialet for yrkesbygg er 5000 enheter i privat sektor og 2000 i offentlig sektor fram mot 2020. Dessuten er rehabilitering og om byggingsmarkedet betydelig.

– Det finnes 200.000 yrkesbygg som potensielt venter på varmepumper, og om lag 35.000 boligkomplekser, sier Birkeland.

Bjørn Birkeland fra Prognosesenteret

Bjørn Birkeland på Varmepumpekonferansen 2013. Foto: NOVAP, Hilde Kari Nylund