Prishopp på fyringsolje og parafin fra nyttår

Statsbudsjettet for 2014 som vedtas av Stortinget den 12. desember medfører en betydelig prisøkning på fyringsolje og parafin.

Statsbudsjettet for 2014 som vedtas av Stortinget den 12. desember medfører en betydelig prisøkning på fyringsolje og parafin.

I statsbudsjettet for 2014 ligger det inne en økning i mineraloljeavgiften med 52 øre og en økning i CO2-avgift på 27 øre per liter per. For husholdninger blir avgiftsøkningen inklusive mva. på 99 øre per liter fyringsolje. For parafin blir avgiftsøkningen på ca. 40 øre per kg.

Fra 1. januar 2014 vil prisen per liter/kg på fyringsolje og parafin være ca. 12,40 kroner. Prisen per kWh energi til oppvarming med en kjel med en virkningsgrad på 70 prosent vil være ca. 1,77 kroner.

- Den nye regjeringen skriver i regjeringserklæringen at de vil styrke klimaforliket. Økte avgifter på fyringsolje, parafin og naturgass er et av de mest effektive virkemidlene for å redusere CO2-utslippene i Norge, sier Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.

Støtte fra Enova ved overgang til fornybar oppvarming

Enova sitt tilskudd til husholdninger som bytter fra oljefyring til varmepumpe økte fra 13. mai 2013 fra 10.000,- kroner til 25.000,- kroner. Den nye tilskuddsordningen til Enova har vært en stor suksess, og Enova har allerede mottatt søknader fra mer enn 1 000 husholdninger som ønsker å skifte ut sin oljefyr med et fornybart alternativ.

For mer informasjon om Enovas tilskuddsordning:

www.enova.no