Ny og forbedret støtteordning fra Enova - Nyttårsgave fra Regjeringen til norske boligeiere

5. januar innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen.

Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 2015 rettighetsbasert og boligeiere slipper nå å søke før de kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i Enovas nettportal og får pengene tilbake i løpet av 3 uker.

5. januar innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. NOVAP er strålende fornøyd med den nye støtteordningen.

Støtte til utvalgte typer varmepumper blir fra 2015 rettighetsbasert og boligeiere slipper nå å søke før de kjøper. Kjøper registrerer kvitteringene i Enovas nettportal og får pengene tilbake i løpet av 3 uker.

Hva er nytt?

Den nye ordningen har en meny med 12 tiltak. Mens den gamle ordningen kun gjaldt eksisterende boliger, inkluderer den nye ordningen også nybygg. I tillegg kan boligeier valgfritt kombinere flere tiltak og oppnå høyere støtte. De som kombinerer varmepumpene med solvarme og/eller varmestyring får støtte til alle disse systemene. Man kan få inntil 20 000 kr i støtte for luft/vann varmepumper og inntil 30 000 kr for væske/vann varmepumper. I 2014 har det vært krav om energimåling for å få støtte. Dette vil bli endret slik at Enova vil gi tilleggsstøtte på 10 000 kr når det installeres energimålere som gjør det mulig for boligeier å se hvor godt varmepumpen fungerer.  

Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Ved installasjon av luft/luft varmepumpe eller bioenergiløsning kan man med det nye ordningen også få støtte til fjerning av parafintank og parafinovn. I tillegg vil avtrekksvarmepumper og ventilasjonsvarmepumper som er koblet mot et vannbårent system få støtte.

Slik går du frem

Krav til dokumentasjon:

Før boligeier registrerer kostnadene, må tiltaket være ferdig gjennomført og betalt, og alle fakturaer eller kvitteringer må foreligge. For å ha rett til å få tilbake penger for energimåler og fjerning av oljekjel og tank, må kostnadene til dette dokumenteres samtidig med kostnadene til varmepumpa. Det må fremgå på fakturaen hvilken varmepumpemodell som er valgt. Der energimålerne ikke er integrert i varmepumpa, må det fremgår av faktura at energimålere er installert. Siste faktura for tiltaket kan ikke være eldre enn fire måneder, og må være datert tidligst i 2015.

NOVAP forventer raskere utfasing av fossil fyringsolje

Selv om det er bred politisk enighet om at fyring med fossilt brensel skal fases ut innen 2020 er man avhengig av en mye høyere utskiftingstakt i årene fremover for å nå dette målet. Det er i dag ca. 60 000 oljefyrer og 90 000 olje/parafinkaminer i norske boliger. Vi mener den nye regjeringen nå har tatt flere riktige grep for å fase ut fossil oppvarming i byggsektoren, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i NOVAP. I statsbudsjettet for 2014 ble avgiften på fossil fyringsolje økt med 1 krone per liter. Når støtten fra Enova nå økes tror vi at mange boligeiere vil bytte ut sin gamle oljefyr med en miljøvennlig varmepumpe.

5. januar åpnet Enovas nye boligportal på nett. Her beskrives de ulike tiltakene tydeligere og hvordan du går fram for å få støtte:

Den nye ordningen har en meny med 12 tiltak

Alle figurer: Enova SF (https://tilskudd.enova.no)