Dette er de nominerte til Årets Varmepumpekommune 2012!

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) skal også i 2012 dele ut Varmepumpeprisen og nå er det klart hvem de 3 nominerte er.

Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) skal også i 2012 dele ut Varmepumpeprisen og nå er det klart hvem de 3 nominerte er.

De  3 kandidatene NOVAP har valgt skiller seg ut, selv om det er mange som fortjener oppmersomhet for sin innstats på miljø- og varmepumpefeltet. De nominerte kandidatene har jobbet både målrettet og innovativt. På bakgrunn av dette ønsker NOVAP å gi dem anerkjennelse i år.

Vinneren annonseres på Varmepumpekonferansen i Oslo 7. juni.

Sør-Aurdal kommune
Kommunen har i forbindelse med Energisparekontrakt (EPC) vedtatt å installere varmepumpe i 4 kommunale bygg. Varmepumpe er også vurdert i de andre byggene. I tillegg er det installert varmepumpe i 4 bygg fra før med høy lønnsomhet.

Røyken kommune
Kommunen har satset på bruk av varmepumper som primærkilde for energiforsyning i tre ferdigstilte prosjekter. Geovarmesentral Slemmestad, Energisentral Midtbygda og en geovarmesentral for Rådhuset og brannstasjonen.

Elverum kommune
Kommunen har fått til større varmepumpeprosjekter innenfor et område som har fjernvarmekonsesjon, og går dermed foran som et godt eksempel for kommuner i samme situasjon. Elverum kommune viser også at varmepumper kan være riktig i et område med mye bioenergi.

NOVAP ser frem til å kunne offentliggjøre vinneren av årets pris på Varmepumpekonferansen i Oslo 7. juni. Samtidig minner vi om at det fortsatt er mulig å melde seg på konferansen via påmeldingsskjemaet.


Årets Varmepumpekommune 2012