Kristiansand er Årets varmepumpekommune 2017

Kommunen har kuttet energibruken i egne bygg med 30 prosent siden 2006, og fortsetter å sette ambisiøse mål. – Vi håper andre kommuner lar seg inspirere, sier juryen om Årets varmepumpekommune.

Kommunen har kuttet energibruken i egne bygg med 30 prosent siden 2006, og fortsetter å sette ambisiøse mål. – Vi håper andre kommuner lar seg inspirere, sier juryen om Årets varmepumpekommune.De siste ti årene har Kristiansand kommune gjort en rekke små og store enøk-tiltak i 125 bygg. Til nå har dette kuttet energiforbruket med 30 %, og energibruken i kommunens bygg ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet for tilsvarende bygg.

– Kommunen utmerker seg ved at den har jobbet systematisk med energieffektivisering i mange år, fastslår Rolf Iver Mytting Hagemoen, daglig leder i Norsk Varmepumpeforening som deler ut prisen.

Kristiansand er Årets varmepumpekommune 2017
NOVAP-leder Rolf Iver Mytting Hagemoen med prisvinnerne Arnt Gunnar Flottorp og Yngvar Einarsmo fra Kristiansand kommune, og jurymedlem Ole Aksel Sivertsen fra Enova. Foto: Norsk Varmepumpeforening, Lillian Hjellum.

Et bredt spekter av tiltak

Kristiansand har investert i energioppfølging, automatikk og SD-anlegg, ventilasjon, varmeanlegg, lys, pumper og varmepumper. Kristiansand er den første kommunen i Norge som har blitt ISO-sertifisert innen energiledelse etter ISO 50001. Likevel sier kommunen at de langt fra er ferdige med jobben.

– Energibruken kryper stadig nedover, og kommunen fortsetter å investere. Vi håper andre kommuner både lærer av Kristiansand og lar seg inspirere, sier Ole Aksel Sivertsen, markedssjef Bygg og energisystem i Enova og medlem i juryen for årets pris.

Mange som bidrar

– Kjempemoro – dette er vi stolte av, fastslo Yngvar Einarsmo fra Kristiansand Eiendom da han sammen med Arnt Gunnar Flottorp tok imot prisen på vegne av kommunen. Einarsmo understreker at mange bidrar i arbeidet med å kutte energibruken. Politikerne bevilger midler, og ledelsen i Kristiansand Eiendom har sterk vilje til å satse.

– Og vi har en ivrig gjeng i driftssentralen vår, sier Einarsmo. Han trekker også fram Rune Rosseland i Enøk total som en viktig medspiller, og kommunen har et godt samarbeid med Enova.

Kroner i kommunekassa

I dag har kommunen væske-til-vann-varmepumper i fem bygg, og luft-til-vann-varmepumper i 12 bygg, og konkrete planer om varmepumper i flere bygninger. Varmepumpe er også aktuelt i et nærvarmeanlegg utenfor sentrum. Kommunen har kvittet seg med olje som grunnlast i alle kommunale bygninger. Siden 2006 har Kristiansand kommune totalt spart over 90 millioner kroner på energiregningen ved enøktiltakene som er gjennomført.

Kristiansand er Årets varmepumpekommune 2017

FAKTA om prisen

Årets varmepumpekommune kan tildeles:

  • Kommuner som aktivt har bidratt til å øke bruken av varmepumper i egen bygningsmasse, eller
  • Kommuner som har fått sine innbyggere til å øke bruken av varmepumper i boliger og private næringsbygg, eller
  • Kommuner som har vært med på innovative og nyskapende prosjekter