God vekst i 2015

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varmepumper i Norge.

Varmepumpemarkedet i Norge viste en svært positiv utvikling i 2015 etter flere år med nedadgående kurve. Det er nå solgt over 900 000 varmepumper i Norge.

Totalt sett har bransjen levert 65 327 varmepumper til det norske markedet i 2015, en økning på 13 % mot året før. Totalt sett endte 2015 omtrent på identisk samme nivå som Prognosesenterets anslag som ble presentert på Varmepumpekonferansen 2015. På Varmepumpekonferansen 8. – 9. mars vil Prognosesenteret presentere markedsanalyser og prognoser for kommende år.   

I Sverige og Finland har de også opplevd en vekst i salg av varmepumper i 2015. Disse tre landene har den høyeste andelen av varmepumper i boliger i Europa. Sverige har imidlertid en mye større utbredelse av vannbåren varme enn Norge. På Varmepumpekonferansen 8. - 9. mars vil styreleder i den Europeiske Varmepumpeforeningen (EHPA) presentere driverne og utviklingen i det europeiske markedet, samt historien om hvordan fossil fyringsolje i Sverige ble erstattet med varmepumper.

Les mer i Teknisk Ukeblad: Varmepumpemarkedet har falt i fire år. I fjor snudde det


Salg av varmepumper i Norge per år