Feilmontering av varmepumper

I en undersøkelse som If Skadeforsikring har gjort, er hver tiende varmepumpe montert av en amatør. Feilmontering er en vanlig årsak til at varmepumper går i stykker.

I en undersøkelse som If Skadeforsikring har gjort, er hver tiende varmepumpe montert av en amatør. Feilmontering er en vanlig årsak til at varmepumper går i stykker.

If sier i en pressemelding torsdag denne uken at forsikringsselskapet har hatt 130 erstatningssaker med varmepumper. I halvparten av tilfellene ga ikke skadene rett til erstatning fordi det viste seg at varmepumpen hadde gått i stykker av seg selv. Hos If erfarer de at når en varmepumpe plutselig slutter å virke uten påviselig grunn, skyldes det enten at pumpen er for dårlig eller at den er feilmontert. Derfor går nå If ut og presiserer hvor viktig det er å la fagfolk montere pumpene.

Essensielt med riktig montering

NOVAP har lenge påpekt at riktig installasjon er en forutsetning for et optimalt varmepumpeanlegg og advarer på det sterkeste å kjøpe varmepumper for selvmontering. Dette er forbudt i resten av Europa og vil i løpet av kort tid også bli forbudt i Norge. Dette fordi varmepumper inneholder en gass under høyt trykk, som ved utslipp er svært miljøskadelig. Denne gassen medfører ingen risiko eller miljøfare når varmepumpen installeres og demonteres av fagfolk.

NOVAP arrangerer sertifiseringskurs for montering av luft/luft varmepumper

Færre klager på varmepumper enn før

If skadeforsikring mottar likevel færre meldinger om varmepumpeskader nå enn tidligere.
– Mye tyder på at folk i større grad enn tidligere styrer unna postordrekjøp av slikt utstyr. Informasjon og gode råd er nok i ferd med å nå ut til et stadig bredere lag av folket. Vi skal heller ikke se bort fra at det er blitt færre lurendreiere i markedet, sier Trond Anfinsen i If.

Dette tror også NOVAP er korrekt. – Vi ser at forbrukere etterspør kompetanse hos installatørene og at de er opptatte av om firmaet er en NOVAPgodkjent forhandler. Da blir stadig mindre plass til useriøse aktører i bransjen, sier Bård Baardsen i NOVAP.

Mer forbrukerinformasjon om varmepumper og oversikt over NOVAPgodkjente forhandlere finner du på forbrukernettsiden www.varmepumpeinfo.no.