Energimerking av luft/luft varmepumper

EU’s energimerker ble introdusert i 1995 og siden da har teknologiutviklingen gjort mange apparater mer effektive, dette gjelder også varmepumper. Derfor utvider EU nå skalaen for å få med forbedringene. For luft/luft varmepumper med en effekt inntil 12 kW vil skalaen gå opp til A+++.

EU’s energimerker ble introdusert i 1995 og siden da har teknologiutviklingen gjort mange apparater mer effektive, dette gjelder også varmepumper. Derfor utvider EU nå skalaen for å få med forbedringene. For luft/luft varmepumper med en effekt inntil 12 kW vil skalaen gå opp til A+++.

Per i dag oppfyller de fleste luft/luftvarmepumper med en effekt inntil 12 kW kravet til energiklasse A, nå som teknologien har blitt bedre ønsker man å skille enda mer mellom de gode og de aller beste produktene. Det nye energimerket bevarer sine velkjente piler, hvor mørkegrønn pil viser lav energibruk, mens rød pil viser høy energibruk. I en periode vil man finne både det gamle og det nye energimerket på produkter. Energimerking av luft/luft varmepumper

 

Fordeler med nytt energimerke

Fordelen med at skalaen blir utvidet er at du som forbruker lettere kan finne den mest energieffektive luft/luft varmepumpen. Det nye merket vil fremheve at det er stor forskjell på ytelsen til varmepumper.

Skal være merket

Luft/luft varmepumper som er utstilt på salgssted eller på utstilling skal være merket med hele energimerket som viser skalaen. Her vil det være enkelt å se hvilken energiklasse den aktuelle luft/luft varmepumpen tilhører. Dersom du ser på luft/luft varmepumper på nettet skal det minimum opplyses om energiklassebokstaven for produktet.

Krav og begreper for å angi effektivitet

Det er krav til luft/luft varmepumpens effektivitet både når den brukes til oppvarming og når den brukes til kjøling. Det brukes mange begreper for å si noe om hvor effektiv en luft/luft varmepumper er. Her har vi samlet de viktigste forkortelsene å huske på når du sammenligner forskjellige modeller.

COP – Nominell effektfaktor ved oppvarming

EER – Nominell energieffektivitetsfaktor ved kjøling

SEER – Samlet årlig energieffektivitetsfaktor ved kjøling

SPF – Samlet årlig effektfaktor ved oppvarming

Det som er viktig for deg som forbruker er det som heter SPF, dette sier noe om hvor effektiv varmepumpen er når den brukes til oppvarming over et helt år i en gitt klimasone.

Kravene for å oppnå de beste energiklassene ved oppvarming:

A+++

 SPF ≥ 5,10

A++

 4,60 ≤ SPF < 5,10

A+

 4,00 ≤ SPF < 4,60

A

 3,40 ≤ SPF < 4,00

 
Kravene for å oppnå de beste energiklassene ved kjøling:

A+++

 SEER ≥ 8,50

A++

 6,10 ≤ SEER < 8,50

A+

 5,60 ≤ SEER < 6,10

A

 5,10 ≤ SEER < 5,60