Endelig skjer det noe med krav til energiforsyning

Nye energiforsyningskrav i teknisk forskrift kommer på høring før jul, lovet olje- og energiminister Terje Søviknes på Fjernvarmedagene 17. - 18. oktober.

Nye energiforsyningskrav i teknisk forskrift kommer på høring før jul, lovet olje- og energiminister Terje Søviknes på Fjernvarmedagene 17. - 18. oktober.

Mange i varmebransjen fortvilet da forslaget til statsbudsjett kom i forrige uke. Stortinget har for lengst bedt regjeringen om å innføre endringer i krav til energiforsyning for bygninger over 1000 m2. Denne endringen skulle sikre at 60 prosent av varmebehovet dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet.

Stortingsvedtaket: Representantforslag om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift

Men i forslaget til statsbudsjett skrev Kommunal- og moderniseringsdepartementet at «Departementet tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med saken i 2018».

– Vi ble jo veldig skuffet da forslaget til statsbudsjett kom. Det kunne fremstå som at dette ville bli utsatt på ubestemt tid. Derfor er det desto mer gledelig at regjeringen nå viser handlekraft, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Positivt for kompetanse om vannbåren varme

Søviknes slapp nyheten på Fjernvarmedagene tirsdag 17. oktober, og ble naturligvis godt mottatt. Stortinget har også bedt regjeringen innføre en bestemmelse som åpner for at kommuner kan kreve at nye bygninger får varmeanlegg som kan utnytte fjernvarme.

– I praksis betyr det mer vannbåren varme, og det er positivt for kompetansen i bransjen, poengterer Hagemoen. Han legger til at det er mange sterke meninger om tilknytningsplikt.

– Men for alle som utvikler nær- og fjernvarme i nye områder, er det helt avgjørende at det er mange nok store bygg å levere til. 

Flere varmepumper er lønnsomt for brukere

Han mener den tekniske forskriften som gjelder nå, har ført til økt bruk av elektrisitet til oppvarming i bygninger på bekostning av vannbåren varme.

– Dette er ikke noe korstog mot bruk av elektrisitet, og vi ser selvfølgelig at det å bruke fornybar strøm blir viktig i et nullutslippssamfunn.  Økt bruk av elektrisk oppvarming gir imidlertid større effektbelastning på strømnettet på de kaldeste dagene, påpeker Hagemoen. Når forskriften blir endret i tråd med Stortingets vedtak, må altså bygg over 1000 m2 dekke minst 60 % av varmebehovet med noe annet enn strøm.

– Det betyr at mange utbyggere vil velge energieffektive varmepumpeløsninger – og det er lønnsomt for kjøpere og brukere av byggene, understreker Hagemoen.

Forslaget som vedtaket bygger på: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og André N. Skjelstad om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15

Svart på hvitt: Olje- og energiministeren lover nye krav på høring før jul.  Foto: Norsk Varmepumpeforening. Svart på hvitt: Olje- og energiministeren lover nye krav på høring før jul. Foto: Norsk Varmepumpeforening.

Tekst: Hilde Kari Nylund

Foto: Norsk Varmepumpeforening