Drammen kommune ble Årets Varmepumpekommune 2013

– Drammen har valgt å satse på varmepumper i kommunale bygg over mange år, og vist vilje til å prøve nye løsninger, sa Gunnar Solem i Novap da han overrakte prisen til Årets varmepumpekommune.

– Drammen har valgt å satse på varmepumper i kommunale bygg over mange år, og vist vilje til å prøve nye løsninger, sa Gunnar Solem i Novap da han overrakte prisen til Årets varmepumpekommune.

Kommunen har hele åtte skoler med bergvarmepumpe når nye skoler under bygging telles med. Drammen har også varmepumpe i mange andre kommunale bygg.

– Juryen vil spesielt fremheve at kommunen har vært flink til å installere utstyr for å måle og følge opp varmepumpene, og vektlagt opplæring av driftspersonell for å kunne optimalisere driften av varmepumpene, poengterte Solem, styreleder i Norsk Varmepumpeforening (Novap) som deler ut prisen.

Drammen kommune ble Årets Varmepumpekommune 2013                      

(Fra venstre) Geir Andersen og Trond Haugan fra Drammen kommune tok i mot prisen fra daglig leder Bård Baardsen og styreleder Gunnar Solem i Norsk Varmepumpeforening (Novap). Foto: NOVAP, Hilde Kari Nylund

                     

Kan inspirere

Drammen kommunen har også vært en pådriver for innovative og nye løsninger for å utnytte varmepumpeteknologien. De har på Skoger skole en kombinasjonsløsning med solvarme og varmepumper med 500 meter dype borehull. Kommunen utnytter også kunstisanlegget som en stor solfanger på sommeren, og oppnår med denne løsningen høy energifaktor på varmepumpene og høy energibesparelse.

– Vi håper andre kommuner lar seg inspirere av den innsatsen Drammen har lagt ned for å bruke varmepumper til å redusere energibruk og klimagassutslipp, sa Solem.

Mange bidragsytere

– Vi er veldig beæret; på vegne av kommunen er vi veldig stolte av dette. Og denne æren deles med mange, understreket teknisk sjef Geir Andersen da han tok imot prisen sammen med Trond Haugan. For det første har kommunen bevilget penger til løsningene, og i tillegg har strenge krav fra myndighetene bidratt til å realisere gode varmepumpeløsninger.

– Det må være lov til å fremheve at vi har flinke leverandører; spesielt Helge Lunde og Gjermund Vittersø i Thermoconsult, sa Andersen.