Asker kommune ble Årets Varmepumpekommune 2014

Personlig energirådgivning til privatpersoner og utfasing av oljefyring i egne bygg gjør Asker til årets varmepumpekommune.

Asker tilbyr privatpersoner personlig energirådgivning i deres egne hjem.

Personlig energirådgivning til privatpersoner og utfasing av oljefyring i egne bygg gjør Asker til årets varmepumpekommune.

Asker tilbyr privatpersoner personlig energirådgivning i deres egne hjem.

– Kommunen samarbeider også aktivt med Oljefri for å få innbyggere til å skifte fra oljefyring til fornybare varmesystemer, sa Venstres Ola Elvestuen, leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han delte ut prisen på vegne av juryen under Varmepumpekonferansen 2014 i dag.

Asker kommune har også begynt å fase ut oljefyring i egen bygningsmasse, og har installert varmepumpe med energibrønner i syv av kommunens egne bygninger.

Årets Varmepumpekommune 2014 - NOVAP, Venstre, Asker kommune– Tusen takk – dette er veldig hyggelig og inspirerende, sa varaordfører Per Anders Owren (til høyre) da han tok i mot prisen fra Ola Elvestuen og daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Novap.

Startet i 2004

Varaordfører Per Anders Owren forteller at Asker kommune startet et eget enøk-program i 2004, og opprettet et eget klimapanel i forbindelse med valget i 2007. Kommunen utarbeidet en egen energi- og klimaplan med konkrete mål.

– De skal vi levere etter. Vi var veldig opptatt av å gjøre de lureste tiltakene først og prioritere midlene på rett måte, understreker Owren. For kommunens del er det også viktig å gå foran som et godt eksempel. Varmepumper er sentralt i enøk-arbeidet.

– Vi har blant annet hatt en eksplosjon i boring av brønner, delvis privat og delvis næring, forteller Owren, og legger til at han selv har boret i egen hage.

Entusiasme internt

Energi og miljø er integrert i all planlegging kommunen gjør.
– Vi har fått opp veldig entusiasme i egen organisasjon, med sterkt motiverte og flinke fagfolk gjør at vi kan skape resultater, sier Owren.

Asker kommune har også inngått energisparekontrakt (EPC) for å komme videre i arbeidet med energieffektivisering.

Asker kommune mottar pris på Varmepumpekonferansen 2014Per Anders Owren sammen med miljøleder Lisbeth Fjeldly i Asker kommune.