Elverum kommune ble Årets Varmepumpekommune 2012

Elverum Kommune i Hedmark ble kåret til årets varmepumpekommune 2012 av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) for sin satsing på varmepumper i kommunale bygg.

Elverum Kommune i Hedmark ble kåret til årets varmepumpekommune 2012 av Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) for sin satsing på varmepumper i kommunale bygg.

Elverum fikk allerede i 1999 utarbeidet en rapport fra NGU hvor de fikk kartlagt potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Elverum. Kommunen har i dag 5 kommunale bygg hvor de har oppvarming med grunnvarmebaserte varmepumper.

- Vi er svært godt fornøyd med at vi har fått en miljøvennlig oppvarming og samtidig fått redusert fyringsutgiftene betydelig i disse byggene, sier Øystein Nohr fra Elverum Kommune.

NOVAP mener det er svært positivt at kommunen vurderer varmepumpe som alternativ til fjernvarme i 2 nye kommunale bygg som ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.

- Det er ingen selvfølge at fjernvarme er det beste alternativet for miljøvennlig oppvarming av kommunale bygg, sier Bård Baardsen i NOVAP.

I Elverum er det gunstige forhold for å etablere varmepumpe med grunnvann som varmekilde. Selv når man tar hensyn til noe høyere kapitalkostnader for varmepumpe gir dette en energipris som ligger ca. 30 øre under prisen for fjernvarme.

De andre kommunene som var nominert til årets varmepumpekommune var Røyken Kommune og Sør-Aurdal kommune.

Se oversikt over tidligere vinnere her.

Elverum kommune ble Årets Varmepumpekommune 2012

Bård Baardsen, Gunnar Solem og Øystein Nohr fra Elverum Kommune.

Foto: NOVAP, Catharina Sletner