Eid kommune er årets varmepumpekommune 2011

Eid Kommune i Nordfjord ble av Norsk Varmepumpeforening kåret til årets varmepumpekommune for sin framtidsrettede satsing på fjordvarme for oppvarming og kjøling av bygninger.

Eid Kommune i Nordfjord ble av Norsk Varmepumpeforening kåret til årets varmepumpekommune for sin framtidsrettede satsing på fjordvarme for oppvarming og kjøling av bygninger.

EID kommune er årets varmepumpekommune 2011

Foto: Hilde Kari Nylund

Magne Hjelle i selskapet Fjordvarme mottok prisen på vegne av kommunen og uttalte at prisen inspirerte til videre satsing på miljøvennlige energiløsninger i kommunen. Kommunen har vært en pioner ved å satse på kaldvanns distribusjonssystem fremfor tradisjonell fjernvarmeutbygging. Juryen mener dette kan være et alternativ for andre mindre tettsteder og kommuner som ønsker en miljøvennlig energiforsyning. Totalt er det 38 lokale energisentraler med varmepumpe tilknyttet distribusjonsnettet, og det er 23 bygg som utnytter frikjøling fra anlegget.

Flå og Ørland også nominert
Øvrige nominerte kommuner var Flå kommune som har satset på en energisentral med varmepumpe tilknyttet 22 energibrønner, og Ørland kommune som varmer opp Brekstad sentrum med energi fra Trondheimsfjorden.

Tidligere vinnere av denne prisen er Oslo kommune, Oppegård kommune og Hornindal kommune.

 

Les om fjordvarmeprosjektet i avisen Fjordbladet