– Kan være sterkt konkurransevridende

Luft-til-luft-varmepumper må være et forhåndsdefinert enøk-tiltak i regjeringens energitilskuddsordning for bedrifter, mener Varmepumpeforeningen.

Luft-til-luft-varmepumper er et av de mest kostnadseffektive tiltakene for bedrifter. Her monterer Jakobsen Energiservice utedel for en tannklinikk. 


Det understreker foreningen i sitt høringsinnspill til den midlertidige ordningen. Der har Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Enova foreslått en liste over forhåndsdefinerte tiltak bedriftene kan søke om støtte for. Blant disse er luft-til-vann- og væske-til-vann-varmepumper, men altså ikke luft-til-luft-varmepumper. 

Kan være sterkt konkurransedrivende

– Det å utelate luft-til-luft-varmepumper fra en ordning som favner så bredt kan være sterkt konkurransevridende. Hvis departementet fastholder at dette tiltaket skal utelates fra ordningen, ber vi om at dette får særskilt oppmerksomhet når ordningen skal få godkjenning fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), skriver Varmepumpeforeningen i sitt høringsinnspill

Samme spørsmål fra Rødt

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt, som nylig deltok på frokost i regi av Varmepumpeforeningen og flere, har spurt klima- og miljøministeren om hvorfor luft-til-luft-varmepumper ikke er forhåndsdefinert.

At Marhaug stiller spørsmål om dette direkte til ministeren betyr raskere avklaring for bransjen sin del. 
– Da har statsråden frist til å svare innen 18. november, og da har vi mulighet til å følge opp før ordningen innføres. Ellers måtte hadde vi risikert å måtte vente på denne avklaringen til Enova sin søknadsportal åpner ved utgangen av november, poengtere han. 

Veldig mye skal gjøres på kort tid

Baardsen påpeker også at luft-til-luft-varmepumper vil være et av de mest kostnadseffektive tiltakene for mange bedrifter. Og – ikke minst – er det mange aktører som kan installere luft-til-luft-varmepumper i bedrifter. 
– Det trenger myndighetene når en så bred ordning skal rulles ut i løpet av så kort tid. Da gjelder det å få inn flest mulig tiltak, og spesielt der det finnes mange tilbydere. Det vil sikre at det fortsatt finnes konkurranse i markedet, påpeker Baardsen. 

Må håndtere eie-leie-problematikk

Norsk Eiendom påpeker på sin side utfordringene knyttet til at mange bedrifter leier bygningene de bruker i sin virksomhet. Gårdeier tar ansvar for enøk-investeringer, mens innretningen på leiekontrakter er slik at gevinsten ved enøk-tiltak tilfaller leietaker i form av lavere strømkostnader. 
– Forskriften bør åpne for at ENØK-støtten kan tildeles gårdeiere, selv om strømprisstøtten, og effekten av ENØK-tiltak tilfaller leietaker, påpeker Norsk Eiendom i sitt høringsinnspill

Oppdatering 22.11.22: 

«Vurderer luft-til-luft-varmepumper»

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide svarte på Marhaugs spørsmål 21.11.22. Han opplyser at departementet har fått flere innspill om at luft-til-luft-varmepumper bør være med på listen over predefinerte tiltak. 
– Departementet vil vurdere innspillet i forbindelse med utarbeidelse av endelig forskrift, skriver Barth Eide. 

Ministeren opplyser også at myndighetene har hatt dialog med ESA for å sikre at energitilskuddsordningen blir forenelig med regelverk for statsstøtte.