Kurs og arrangementer / Arrangement / Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg 14.02.24, 11:30-14:00

Enovas nye støtteordninger for energieffektivisering i bygg

Vi inviterer til gratis seminar hvor du kan møte Enova som presenterer de nye investeringsstøtteordningene for boligselskap, yrkesbygg og energisentraler.

Norske byggeiere skal energieffektivisere for flere milliarder kroner i årene fremover. Enova gir både økonomisk støtte og gode råd. Høsten 2023 introduserte Enova flere nye program med investeringsstøtte både for boligselskap (borettslag og sameier), yrkesbygg og energisentraler. 

I dette seminaret får du møte nøkkelpersoner i Enova som presenterer støtteordningene og erfaringer så langt, og hva som kreves ved søknader til Enova.

Seminaret retter seg spesielt mot byggeiere, leietakere av yrkesbygg og rådgivere/leverandører som skal bistå i planlegging og gjennomføring av energieffektivisering av eksisterende bygg. Del 1 av seminaret vil også ha nytte for eiere av yrkesbygg og styrer i borettslag og sameier som er i startgropa for energioppgradering.

Velkommen til seminar 14. februar kl 12:00!

Lunsj vil bli servert fra kl 11:30. Det er gratis å delta.

Arrangementet blir også streamet. Velg mellom fysisk eller digital deltakelse ved påmelding.

Logoer

 

LUNSJ 

Servering av lunsj fra kl.11:30 - 12:00

DEL 1 – GODE SØKNADER – ENOVA

Passer for alle, ca 50 minutter

Enova presenterer det viktigste om nye støtteprogrammer:

Enova vil presentere eksempler på gode søknader og prosjekt som har fått støtte og gi svar på ofte stilte spørsmål.

DEL 2 – ERFARINGER FRA BYGGEIERE 

Spesielt for organisasjoner og rådgivere – ca 60 min

Sesjon med erfaringer fra aktører som har søkt støtte fra Enova, hvor Enova lytter og gir kommentarer. 

Logoer