Kurs og arrangementer / Kurskalender / Luft-til-luft-varmepumpekurs - Stavanger 08.11.23 - 10.11.23

Luft-til-luft-varmepumpekurs - Stavanger

Lær hvordan du monterer varmepumper trygt, effektivt og slik at de fungerer optimalt. Du lærer også feilsøking og service.
Dato: 08.11.23 - 10.11.23

Dette lærer du

Du vil lære å installere luft-til-luft-varmepumper korrekt, slik at de gir best mulig energibesparelse og får lang levetid. Du lærer også feilsøking, service og hvordan du ivaretar miljø og sikkerhet når du installerer varmepumper. Kurset er praktisk rettet og merkenøytralt.

 • Lover, forskrifter og regler ved montering av varmepumpe
 • Riktig plassering av inne- og utedel – estetikk, lyd, energisparing
 • Hvilke verktøy du trenger for å montere og feilsøke
 • Montering av varmepumpe med vakuumering, rørmontering, fylling og tømming av kuldemedium og lekkasjetest
 • Driftsprøve i oppvarmings- og kjølemodus
 • Periodisk vedlikehold og bytte av enheter
 • Feilsøking og service

Målgruppe

Kurset passer for deg som har praktisk yrkesbakgrunn. På våre kurs deltar gjerne både erfarne varmepumpemontører og tekniske fagfolk som ønsker å lære å montere varmepumper. Det er en fordel, men ikke nødvendig, med basiskunnskaper om varmepumpe-prosessen. Før kurset ber vi alle deltakere om å gjennomføre en nettbasert quiz som forberedelse. Det gir deg bedre utbytte av selve kurset.

Kursmateriell

 • Nettbasert quiz
 • Kurskompendium
 • Nettbasert eksamen
 • Kursbevis etter gjennomført kurs og bestått eksamen

Timeplan for kurset

Dag 1 – 8 – 16 – Teori
Dag 2 – 8 – 16 – Teori og praktisk
Dag 3 – 8 – 16 – Teori og praktisk 

Registrering starter kl. 07:30.

Timeplan dag 1 (8-16)

Den første dagen bruker vi til å gå gjennom alle emner som er viktige for å forstå hvordan en luft-til-luft-varmepumpe fungerer og hvordan du legger til rette for en korrekt installasjon.

Timeplan dag 2 (8-16)

Gjennomgang av verktøy og utstyr 
Praktiske øvelser
Lunsj
Praktiske øvelser fortsetter
Montering rør-kanaler, elektriske koblinger (teori)
Driftsstart
Tømmeaggregat

Timeplan dag 3 (8-16)

Feilsøking
Service og vedlikehold
Praktisk øvelser
Lunsj
Praktiske øvelser fortsetter
Kontroll av verktøy og utstyr
Reparasjoner og bytte av komponenter
Oppsummering

Sted for kurset

Panasonic Norway
Koppholen 19
4313 Sandnes

Lunsj

Det blir servert lunsj alle dager. Vennligst meld fra til oss dersom du har allergier eller annet vi må ta hensyn til.

Overnatting

Quality Hotel Pond
Koppholen 17
4313 Sandnes

Kontakt hotellet direkte for booking av rom på telefon 51 63 68 00 - oppgi bookingkode GR002662 for rabbatert pris. Rom må bestilles senest 1 uke før ankomst.

Forkunnskaper

Du bør ha praktisk yrkesbakgrunn, og det er en fordel om du har basiskunnskaper om varmepumpeprosessen. Derfor sender vi deg en nettbasert quiz du kan ta før kurset. Den hjelper deg til å lære eller friske opp grunnleggende ting om varmepumper. Vi ser at kursdeltakere har større utbytte av et kurs hvis alle deltakerne har basiskunnskaper om varmepumper i forkant. På kurset ønsker vi å bruke mest mulig tid på praktiske øvelser.

Arbeidstøy

For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

Kursmateriell og dokumentasjon

Du får tilgang til en nettbasert quiz i forkant. Alt kursmateriell blir delt ut første kursdag.

Nettbasert eksamen

I etterkant av kurset får deltakerne tilgang til en nettbasert eksamen. Når du har gjennomført og bestått eksamen, får du et kursbevis fra NOVAP. Vi minner om at det nå også krav til F-gass-sertifikat for de som gjør inngrep i anlegg.

Parkering

Gratis utenfor bygget med et begrenset antall plasser. Alternativ parkering er ved Quality Hotel Pond.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift.

Du kan lese våre betingelser for avmelding her.

Kontaktperson for kurset

Kontakt NOVAP hvis du har spørsmål til dette kurset.