Kurs og arrangementer / Arrangement / Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening 2023 06.06.23, 10:30-11:30

Årsmøte i Norsk Varmepumpeforening 2023

Norsk Varmepumpeforening inviterer til årsmøte 6. juni på Nedre Foss Gård.
Dato: 06.06.23, 10:30-11:30

Agenda for årsmøtet:

  1. Åpning av årsmøtet ved styreleder
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling
  4. Valg av to tilstedeværende medlemmer til å undertegne protokollen

Saksliste:

  1. Årsberetning for 2022
  2. Plan for neste års virksomhet
  3. Behandling av innkomne forslag
  4. Fastsettelse av medlemsavgiften
  5. Valg av styrerepresentanter

Servering av kaffe, frukt og bakverk

Årsmøte:

10.00 - Oppmøte for deltakere
10.30 - Årsmøtet starter
11.30 - Årsmøtet avsluttes

Sommerlunsj med fagseminar: