Kurs og arrangementer / Kurskalender / F-gass kurs - Ringsaker 16.09.22 - 19.09.22

F-gass kurs - Ringsaker

F-gass forordningen stiller krav til alle som gjør kuldeteknisk arbeid på blant annet luft-til-luft-varmepumper. Vi sertifiserer personell i alle kategorier.

Man må ha F-gass sertifikat dersom man skal installere split luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper samt om man gjør inngrep i kuldekretsen på varmepumpen.

Påmeldingskravet er minimum NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper, tilsvarende kompetanse eller kuldefagbrev.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser.

  • F-gass forordningen, teoretisk gjennomgang
  • Kuldeteknikk
  • Tømming og fylling av anlegg. Demontering 

Målgruppe

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- eller kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen. Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kjøleteknikk som må repeteres før eksamen. Alle kursdeltakere får tilsendt et kompendium før kursstart, vi anbefaler at alle deltakere leser gjennom dette før kursstart.

Kursmateriell

  • Kompendium for egenstudie
  • Nettbasert forprøve
  • Kursperm 

Priser for materiell

Kandidater som ønsker kategori 1 får et tillegg på kursprisen på kr. 1000. Dette er kostnader knyttet til forbruksmateriell.

Forprøve

Forprøven er en nettbasert prøve som deltakerne vil få tilgang til senest en uke før kursstart. Vi ser at kursdeltakerne har større utbytte av kurset hvis alle har basiskunnskaper om F-gass allerede før kursstart.

Eksamen

Eksamen består av en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske prøven varer i opptil 4 timer og er en selvstendig prøve som kandidaten må fullføre. Den teoretiske prøven må fullføres på 2 timer og gjennomføres uten hjelpemidler. Isovator AS er ansvarlig for eksamen og utstedelse av F-gass sertifikat for den aktuelle kategorien.

Kategori 2 omfatter installasjon, vedlikehold og service, tømming av kuldemedium så fremt fyllingsmengden er mindre enn 3 kg (6 kg om anlegget er hermetisk lukket f.eks. væske-til-vann-varmepumper). Lekkasjekontroll på alle anlegg uansett fyllingsmengde. På hvert kurs vil det være mulig for 6 kandidater å gå opp til eksamen i kategori 1, ønske om dette må sendes inn sammen med påmeldingen.

Forkunnskaper

Et luft-til-luft-varmepumpekurs er en veldig god forberedelse til å ta F-gass kategori 2.

Kandidater på kategori 2 bør minimum ha NOVAPs installatørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Kandidater på kategori 1 bør ha kuldefagbrev eller tilsvarende kompetanse og være kjent med arbeid på kuldeanlegg.

Ta en quiz for å kartlegge dine forkunnskaper her!

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

Timeplan dag 1 (8-16)

Registrering
Termodynamikk og komponenter

Timeplan dag 2 (8-16)

F-gass teori

Timeplan dag 3 (8-17)

Praktiske øvelser

Timeplan dag 4 (8-17)

Eksamen i regi av Isovator AS

Sted for kurset

Ringsaker VGS, Skolevegen 16, 2380 Brumunddal

Timeplan for kurset

Dag 1: 8 – 16 – teori
Dag 2: 8 – 16 – teori 
Dag 3: 8 – 17 – teori og praktisk 

Eksamen:
Dag 4: 8 – 17 – teori og praktisk 
Teoriprøve: 2 timer
Praktisk prøve: 4 timer

Kandidater med lese- og skrivevansker som ønsker muntlig eksaminering må melde fra om dette senest 2 uker før eksamen. Kategori for eksamen må avtales dersom du ønsker noe annet enn kategori 2. Se din bekreftelse for info om dette.

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

  • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner). 
  • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
  • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Forkunnskaper

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- og kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen innen F-gass forordningen.

Kandidater på kategori 2 bør minimum ha NOVAPs montørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Kandidater på kategori 1 bør ha kuldefagbrev eller tilsvarende kompetanse og være kjent med arbeid på kuldeanlegg.

Arbeidstøy

For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

Hardlodding

Isovator har varslet at kategori 2 må gjennomføre en loddeprøve fra 1. juli 2022. Hvis loddeprøve blir innført kreves det forkunnskaper innen hardlodding, hvis du ikke har dette vil det bli tilrettelagt for et eget hardloddekurs dagen før F-gass kurset starter.

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset, du får tilsendt et spiralhefte per post som skal leses grundig gjennom før kurset, heftet må tas med på kurset. Isovator AS vil utstede F-gass sertifikat etter bestått praktisk og teoretisk eksamen.

Pensumliste

Pensumlisten for kurset kan du laste ned ved å trykke her.

Karantenetid etter stryk til eksamen

Etter første gangs stryk er karantenetiden én uke. Etter annen gangs stryk er karantenetiden én måned. Hvis kandidater avlegger ny prøve i karantenetiden vil prøven bli kjent ugyldig og det løper ny karantenetid fra sist avlagte prøve.

Overnatting

Wood Hotel
Tårnvegen 55
2380 Brumunddal

Dette elegante hotellet i en 85 meter høy trebygning ligger ved bredden av Mjøsa og er omgitt av trær. Det er 10 minutters gange til Brumunddal jernbanestasjon.

Kontaktperson for kurset

Innlandet Kompetansesenter AS
Thomas Bergersen
E-post: thober@innlandetfylke.no
Mobil: 482 81 081