Kurs og arrangementer / Kurskalender / Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg 28.10.19 - 29.10.19

Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

Lær deg å prosjektere effektive varmepumpeanlegg i nye og eksisterende bygninger.
Dato: 28.10.19 - 29.10.19

Dette er kurset for deg som vil vite:

 • Hvor mye energi varmepumper kan spare
 • Hvor stor varmepumpe du bør velge
 • Hvilke viktige faktorer som bestemmer hvor bra et varmepumpeanlegg kan bli

Dette er et meget gjennomarbeidet kurs som gir deg:

 • Helhetsforståelse for hvordan et varmepumpeanlegg fungerer
 • En grundig oversikt over alle de ulike delene som inngår i et varmepumpesystem
 • Forståelse for hvordan du dimensjonerer et anlegg korrekt
 • Oversikt over ulike varmekilder og distribusjonssystemer
 • Innføring i aktuelle arbeidsmedier (kuldemedier)
 • Kompetanse på hvordan styre, regulere og overvåke et varmepumpeanlegg

Særlig aktuelt for større bygninger

Potensialet for å spare energi ved å installere varmepumper i eksisterende bygninger er anslått til 7,5 TWh årlig fram mot 2030. 
For nye bygninger med over 1000 m² oppvarmet areal krever byggteknisk forskrift (TEK17) at de skal

 • ha energifleksible varmesystemer, og
 • tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

For bygninger utenfor fjernvarmeområder er varmepumpe et svært aktuelt alternativ. 

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er konsulent, entreprenør, installatør, teknisk ansvarlig i kommuner og eiendomsselskap – og andre som er involvert i varmepumpeprosjekter i bygninger større enn eneboliger.