Kurs og arrangementer / Arrangement / Hva skjer med varmepumpemarkedet? 28.10.20

Hva skjer med varmepumpemarkedet?

Prognosesenteret forteller om bransjens framtidsutsikter på digitalt seminar 28. oktober – hvor du også kan få med deg salgstall for tredje kvartal.
Dato: 28.10.20
Sted: Nettbasert, krever egen PC

Seminaret vil ta for seg varmepumpesalget, koronakrisen og utsikter for 2021. Første del blir et digitalt foredrag med David Lund fra Prognosesenteret. Deretter fortsetter seminaret i et digitalt møterom hvor det blir mulig å stille spørsmål. Da blir også salgsstatistikk for tredje kvartal lagt fram. 

  • Oppkobling til møterommet fra kl. 09.30
  • Oppstart seminar kl. 10.00

Oppkobling til møterommet fra kl. 09.30

Oppstart seminar kl. 10.00

Vi flytter oss til det digitale møterommet kl. 10.30

  • Presentasjon av statistikk for 3. kvartal 2020
  • Åpent for spørsmål til Prognosesenteret og Norsk Varmepumpeforening

Avslutning av seminaret kl. 11.00