Kurs og arrangementer / Kurskalender / F-gass fornyelse - Oslo | VIDEOLINK 31.03.20

F-gass fornyelse - Oslo | VIDEOLINK

Kurset gjennomføres som et interaktivt nettkurs med eksamen enkeltvis i etterkant av kurset.

Dette lærer du

Kurset repeterer det viktigste fra pensum og gir kandidatene en innføring i de nye kompetansekravene.

 • Bakgrunn og introduksjon
 • Grunnleggende termodynamikk
 • Kuldemedier og miljø
 • Styrke- og tetthetsprøving og vakuumering 
 • Lekkasjekontroller 
 • Miljøvennlig håndtering av anlegg og kuldemedier
 • Komponenter i kulde- og varmepumpeanlegg 
 • Arbeidsmedier
 • Alternative teknologier

Kurset vil bli gjennomført som et interaktivt nettbasert teorikurs med en avsluttende eksamen på slutten av dagen eller påfølgende dag.

Timeplan for kurset

08 - 11: Teoriundervisning - Nettbasert
11 - 12: Pause - Tid for lunsj
12 - 15: Teoriundervisning - Nettbasert

Eksamen

Samme dag om kurset fra kl. 16 - 20 i tillegg til dagen etter kurset fra kl. 9 til kl. 15. Tidspunkt avtales individuelt.

Sted for kurset

Nettbasert, kan gjennomføres der du er så lenge du har internett-tilkobling og egen PC.

Sted for eksamen

NOVAPs lokaler på Hasle i Oslo. Adressen er Karvesvingen 2, 0579 Oslo. Parkering er enklest i parkeringshuset som tilhører Vinslottet som er bygget ved siden av. Tidspunkt for eksamen avtales individuelt med hver enkelt deltaker.

Eksamen mulighet 1: Tirsdag 31. mars mellom kl. 16 og kl. 20
Eksamen mulighet 2: Onsdag 1. april mellom kl. 9 og kl. 15

Faktura og betaling

Vi sender deg faktura når du melder deg på kurset, og den betales ved forfallsdato. Faktura er uten mva. fordi opplæringsvirksomhet i Norge er fritatt for dette. Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

 • Melder du deg av, må du betale 20 % av deltakeravgiften (minimum 1000 kroner). 
 • Melder du deg av senere enn 14 dager før kurset, må du betale 50 % av deltakeravgiften. 
 • Melder du deg av senere enn 7 dager før kurset, må du betale full deltakeravgift. Da får du tilsendt kursmateriell.

Forkunnskaper

Alle som ønsker å fornye sitt personlige F-gass sertifikat må inneha et personlig F-gass sertifikat i henhold til 842/2006. Du kan sjekke gyldigheten på ditt sertifikat på nettsidene til Isovator AS (ekstern lenke).

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt kursmateriell får du på selve kurset. Senest 7 dager før kurset får du tilsendt elektronisk materiell og en nettbasert quiz.