Luft-til-luft-varmepumpekurs

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft-til-luft-varmepumper.

Luft-til-luft-varmepumpekurs

Kurset gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om funksjon og virkemåte for moderne luft-til-luft-varmepumper. Det er et merkenøytralt og praktisk rettet kurs over 3 dager med teori, installasjon, feilsøking og service på varmepumper.

Dette lærer du

Du vil lære de viktigste faktorer ved installasjon av luft-til-luft-varmepumper for å oppnå best mulig energibesparelse og levetid. Kurset vil også fokusere på forhold rundt miljø og sikkerhet ved installasjon av varmepumper.

  • Lover, forskrifter og regler ved montasje av varmepumpe
  • Riktig plassering av inne- og utedel – estetikk, lyd, energisparing
  • Type verktøy som er nødvendig ved montasje og feilsøking
  • Montasje av varmepumpe med vakuumering, rørmontering, fylling og tømming av kuldemedium og lekkasjetest
  • Driftsprøve i oppvarmings- og kjølemodus
  • Periodisk vedlikehold og bytte av enheter