Lover og regler for varmepumpebransjen

Stadig flere saker om salg og installasjon av varmepumper havner i Forbrukertvist-utvalget. Lær deg det viktigste om lover og regler på vårt éndagskurs.

Lover og regler for varmepumpebransjen

Norsk Varmepumpeforening arrangerer kurs i samarbeid med advokatfirmaet Bull & Co rettet mot varmepumpebransjen.

Forbrukerne er meget bevisste sine rettigheter og stadig flere saker vedrørende salg og installasjon av varmepumper havner i Forbrukertvistutvalget. Hva er typisk for disse sakene? Hva er den største fallgruven for deg? Dette kurset gir deg oversikten over relevante lover og regler ved salg av varmepumper.

  • Hvilke typiske tvister kan du komme opp i ved salg og installasjon av varmepumper
  • Hvordan lager du gode skriftlig avtaler for å unngå reklamasjoner
  • Når har forbruker rett til å kreve at kjøpet skal heves
  • Hvilket ansvar har du som selger og installatør overfor forbruker

Lær hvordan du kan opptre mest mulig profesjonelt, slik at det er du som vinner kundene og har de beste kunderelasjonene!