Grunnleggende kuldeteknikk

Bli kjent med grunnleggende arbeid på et kuldeanlegg og lær hvordan du bruker utstyr og verktøy riktig.

Grunnleggende kuldeteknikk

På dette kurset får du en grunnleggende innføring i arbeid på et enkelt kuldeanlegg. Du lærer også å håndtere utstyr og verktøy som trengs for å gjøre arbeid på riggen. I løpet av kurset får du en innføring som gjør at du stiller godt forberedt for F-gass sertifisering i kategori 1. På kurset vil det være deltakere fra ulike bransjer, men felles for alle er at de i sitt daglige virke jobber med ulike maskiner og anlegg der det trengs kuldeteknisk kompetanse.

Dette lærer du

Kurset gir en innføring i teoretisk og praktisk kuldeteknikk. Vi bruker god tid på å gå gjennom utstyr og maskiner.

  • Termodynamikk
  • Komponenter i kjøleanlegg
  • Grunnleggende innføring i verktøy og utstyr
  • Igangkjøring av anlegget
  • Driftsmålinger
  • Feilsøking og service
  • Tetthetsprøving og vakuumering
  • Tømming og fylling av anlegg