Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Risikovurdering av kuldeanlegg og kalkulasjon av fyllingsmengde i henhold til relevante standarder er nødvendig for å levere sikre kuldeanlegg med brannfarlig kuldemedium.

Dette lærer du

  • Internkontrollforskriften
  • Om brannfarlige kuldemedier
  • Risikovurdering av kuldeanlegg
  • Fyllingsmengder for ventilerte kabinett
  • Fyllingsmengder for varmepumper og klimaanlegg
  • Fyllingsmengder for Plug-In
  • Fyllingsmengder for alle andre kuldeanlegg
  • Standarder