Optimal prosjektering av varmepumpeanlegg

Lær deg å prosjektere effektive varmepumpeanlegg i nye og eksisterende bygninger.

Kurset går over to dager, og dekker ulike typer større bygninger. 

Dette lærer du:

  • Hvordan et varmepumpeanlegg fungerer
  • Hvilke deler som inngår i et varmepumpesystem
  • Hvordan du dimensjonerer et anlegg korrekt
  • Hvilke varmekilder og distribusjonssystemer du kan velge
  • Innføring i aktuelle arbeidsmedier, med særlig vekt på miljøvennlige naturlige kuldemedier
  • Hvordan styre, regulere og overvåke et varmepumpeanlegg

Målgruppe

Dette kurset passer for deg som er konsulent, entreprenør, installatør, teknisk ansvarlig i kommuner og eiendomsselskap – og andre som er involvert i varmepumpeprosjekter i bygninger større enn eneboliger.